stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...

ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDAKİ SORULARA BAKAN CEVAP VERDİ!

ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDAKİ SORULARA BAKAN CEVAP VERDİ!
  • 03 Kasım 2018, Cumartesi 22:16

TSK ve Jandarmadaki personelin özlük hakları konusu, komisyon toplantısında gündem oldu. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Komisyon üyesi milletvekillerince Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR'a, 'astsubayların başlangıç dereceleri, makam ve görev tazminatı talepleri, uzman erbaşların kadro ve 3600 ek gösterge sorunu, uzman jandarmaların ise okulllarının emeklilikte hizmmeten sayılması, 3600 ek gösterge talepleri ve orduevlerinin ortak kullanımı' konusunda sorular soruldu.  

 

KOMİSYON ÜYESİ MİLLETVEKİLLERİNCE SORULAN SORULAR

 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara)  Askerî disiplinin bu yargı meselesinden sonra zayıfladığını biliyoruz. Askerî yargının kaldırılması işi, askerî yargının FETÖ tarafından ele geçirilmesi, bunlar bahane değil. Bunlar bir vakıa ama Silahlı Kuvvetlerin kendi geleneği olduğu da ayrı bir vakıa. Bunu da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.

 Yine böyle atlaya atlaya gideceğim. Genç subaylarla ilgili, özellikle genç subayların özlük haklarıyla ilgili bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Astsubayların emeklilik sonrası sıkıntıları devam ediyor, onlarla ilgili bir iyileştirmeye ihtiyaç var.

 

MUSTAFA KALAYCI (Konya) Güvenlik güçlerimizin, özellikle genç subaylarımızın, astsubaylarımızın, uzman jandarma ve uzman erbaşlarımızın özlük hakları iyileştirilmeli, mali ve sosyal hakları görev ve sorumluluklarıyla uyumlu hâle getirilmelidir.

Astsubaylarımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komuta zincirinde yer alan asli ve önemli unsurlardan birisidir. Astsubaylar 1’inci derecenin 4’üncü kademesini alamamaktadır. Diğer kamu görevlileri, meslek yüksekokulu mezunu ise 9/2’den, lisans mezunuysa 8’inci dereceden göreve başladığı hâlde fakülte ve yüksekokul mezunu astsubayların tamamı 9/1’den göreve başlatılmaktadır. Anayasa'nın eşitlik ve adalet ilkelerine de aykırı olan bu uygulama düzeltilmelidir.

Astsubaylar 1'in 4'ncü kademesine yükselebilmeli, meslek yüksekokulu mezunları 9'un 2'nci kademesinden, lisans mezunları 8'in 1'inci kademesinden göreve başlatılmalıdır.

Astsubayların en önemli sorunlarından biri de maaşlarının sürekli erimiş olması ve geride kalmasıdır. Astsubaylar uygulama başladığından beri makam ve görev tazminatı alamamakta ve emekli olduklarında maaşları önemli oranda azalmaktadır. Makam ve görev tazminatının bir an önce verilmesi, onların sosyal yaşantıları, moral ve motivasyonu açısından artık kaçınılmaz hâle gelmiştir.

Yine, uzman jandarma ve uzman erbaş kanunları günün şartlarına göre yeniden düzenlenmeli ve uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük, mali ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Sözleşmeli uzman erbaşlar kadrolara alınmalı, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da 3600 ek göstergeden yararlanabilmelidir. Uzman jandarmaların 10’uncu derece 1’inci kademeden işe başlamaları nasbedilmeden önce askerî eğitimde geçen sürelerinin fiilî hizmetine sayılması ve öğrenim durumlarına göre kademe ve derece ilerlemelerinin verilmesi, eşitlenmesi, diğer uygulamalarla eşit hâle getirilmesi gerekmektedir.

Sayın Bakanım, bir de “sivil memurlar” diye ifade ettiğimiz çalışanlarımız var Bakanlığımızda. Tabii, sivil memur, hani Millî Savunma Bakanlığı açısından baktığımızda askerî, sivil ayrımı olur da ama 657’de “sivil memur” ibareleri geçiyor yani 657’ye tabi memur sivildir zaten. Bu anlamda bu arkadaşlarımızla ilgili yani bir hizmet sınıfı, savunma ve güvenlik sınıfı oluşturup hem daha üst görevlere ilerleyebilmelerini sağlayacak bir yapılanma yapılmalı ve 657 sayılı Kanun’da ve İç Hizmet Kanunu’ndaki bu “sivil memur” ifadesi yani yeni oluşturulacak sınıfa uygun bir şekilde yeniden düzenlenmeli.

Bir de şunu söyleyeceğim Sayın Bakanım. Yani size de çok geliyordur bu konu. Bu orduevleri ve askerî kantinlere tüm personelimiz girebilsin. Yani bunu tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına açık hâle getire lim. Yani ordumuza yakışan da budur diyorum.

 

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) Şüphesiz, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu subay, astsubay ve diğer çalışanların da sorunları vardır; bunları da el birliğiyle çözme gayreti içerisinde olalım. Ancak, uzman çavuşlarımızın acilen el atılması gereken sorunlarını da sizin desteğinizle burada çözelim.

Değerli Komisyon üyeleri, bu vesileyle bir konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde istihdam edilen ve terörle mücadele başta olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde görev yapan uzman erbaşların, uzman çavuş ve uzman jandarmaların önemli problemleri bulunmaktadır.

Çalışma şartları, mali ve sosyal hakları, yer değiştirme, kadro ve emeklilikle ilgili sıkıntıları, lojman ve benzeri sorunları bunlardan önemlileridir. Kuşkusuz, bu sorunlar ilgililerce de bilinmektedir ve inanıyorum ki çözümü için de gayret gösterilmektedir. Ancak, giderek kronikleşen bu problemlerden bazıları öncelikle ve ivedilikle çözülmelidir.

Bazı sorunların çözümü için yasa değişikliği dahi gerekmemekte, alt düzenleyici işlemlerle çözülebilecek mahiyette bulunmaktadır. Kendilerine her türlü silah ve teçhizatı teslim ettiğimiz, terörle mücadelede etkin rol üstlenen uzmanların insani taleplerini dikkate alalım ve onları kaderleriyle baş başa bırakıp hainlere fırsat vermeyelim.

 Öncelikle ve ivedilikle, çalışma şartlarını iyileştirelim, kadro ve emeklilikle ilgili sorunlarını giderelim, 3600 ek gösterge verelim, orduevlerine girmelerini sağlayalım, lojmanı olmayanlara lojman temin edelim. Devletimizin, kuşkusuz, buna gücü de kudreti de vardır.

 

GÜLİZAR BİÇER KARACA (Denizli)  Yine, şanlı ordumuzda görev yapan tüm askerlerimizin özlük hakları konusunda mutlaka ve mutlaka bir eşitliğin ve bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bunlardan birisi de, yine terörle mücadelede, ülkemizin güvenliği için o amansız mücadelede her zaman en çok sayıda bu mücadeleye katkı veren uzman çavuşlarımızın özlük haklarında bir sıkıntı yaşanmaktadır, eksiklikler bulunmaktadır.

Örneğin, uzman çavuşlarımız lojman kullanma haklarında sadece yüzde 5’lik gibi çok küçük miktarda bir hakka sahiptirler. Yine orduevlerine girememektedirler. Bu konuda, uzman çavuşlarımızın özlük haklarındaki bu eksik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ordumuz ve burada mücadele eden uzman çavuşlarımız için o ldukça önem taşımaktadır diyorum.

 

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) Uzman çavuşlar için bir kadro çalışması var mıdır?

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR SORULARA CEVAP VERDİ

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR :  ... Efendim, bu genç subaylarımızın, astsubaylarımızın, uzmanlarımızın özlük hakları konusu var. Bunu siz benden çok daha iyi biliyorsunuz, bu dinamik bir konu. Efendim, bütün yıllarca, bütün zamanlarda takip ettiğimiz bir konu. Devamlı yenilenmesi gereken bir konu, göz önünde bulundurulması gereken bir konu.

Efendim, bunlarla alakalı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Subaylarımızın, astsubaylarımızın, efendim, uzmanlarımızın, sivil memur ve işçilerimizin… İşte geçenlerde Kırıkkale’deydik, orada da birtakım sorunlar var. Bunların en iyi şekilde, işte mevcut imkânlar ölçüsünde halledilmesi için de çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüzü bilmenizi istiyorum.

 Bu arada bir değişiklik olması bakımından, sembolik değeri olduğuna inanıyorum. Arkadaşlarımızla birlikte gelir gelmez yaptığımız çalışmalardan biri de uzman erbaşlarımıza orduevi statüsünde bir yer. Özelikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de başlayarak… İstanbul’da 2, doğu ve batı yakası, Avrupa ve Asya yakası, efendim, diğerlerinde başlangıç olarak birer tespit yapıldı. Bu Ankara’daki çok gelişti. Bir fırsat bulduğumuz zaman onu size takdim edeceğiz, bir şekilde basına tanıtacağız, orayı açıp uzmanlarımızın hizmetine sunacağız.

...

Burada uzmanlarımızla ilgili, tabii ki uzmanlarımız en ön safta, büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakârlık eseri göstererek gece gündüz, dağ bayır, yurt içinde, sınır ötesinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dolayısıyla, bunların hakkını ödemek tabii, sadece maddi girdilerle mümkün değil.

Bu bakımdan ama elimizdeki imkânlar da neyse bu sınırlı imkânlar bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Burada tabii ki imkânlar sınırsız değil, her şey bir anda olmuyor.

Efendim, biz astsubaylarımızın özlük haklarını, uzmanlarımızın özlük haklarını her geçen gün iyileştirmek için yine bu sene başında çalışmalar yapıldı. Ayrıca, lojman kontenjanları, uzmanlıktan astsubaylığa geçiş kontenjanları, biraz önce bahsettiğim, orduevi ve benzer birtakım sosyal tesislerin imkânlarını artırmak için gerçekten çok ciddi şekilde bir çalışma var.

Astsubaylarımızın bir görev tazminatı meselesi var, buyurun çözelim, hep beraber çözelim. Bu, gündeme geldiği zaman bu, kanun meselesi oluyor. Kanun meselesi olduğu zaman eşitlik meselesi oluyor, birtakım sıkıntılar doğuyor.

Bunları da bir şekilde gerekirse baypas yapmak suretiyle özellikle emekli oldukları zaman astsubaylarımız bazı sıkıntılar yaşıyorlar maddi bakımdan, dolayısıyla, bu aradaki fark epeyce fazla, bunu da kapatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece bu bahsettiğim zevat değil, aynı zamanda uzmanlarımıza paralel sivil memurlarımız var, işçilerimiz var. Bunlarla da ilgili elimizden gelen gayreti, nimette ve külfette dengeyi sağlamaya çalışıyoruz.

 

BÜTÇE KOMİSYONU TUTANAKLARININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

 

  

 

TEMAD GENELKURMAYLA GÖRÜŞTÜ! KUVVETLERDE ANKET BAŞLADI... TEMAD GENELKURMAYLA GÖRÜŞTÜ! KUVVETLERDE ANKET BAŞLADI...

TEMAD'DAN TAZMİNAT VE BAŞLANGIÇ DERECESİ KONUSUNDA GÖRÜŞME! TEMAD'DAN TAZMİNAT VE BAŞLANGIÇ DERECESİ KONUSUNDA GÖRÜŞME!

TEMAD GENELKURMAYLA GÖRÜŞTÜ TEMAD GENELKURMAYLA GÖRÜŞTÜ

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO VE UZMAN JANDARMALARLA BERABER 3600 EK GÖSTERGE! UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO VE UZMAN JANDARMALARLA BERABER 3600 EK GÖSTERGE!

UZMAN ERBAŞLARIN KADRO TEKLİFİ TBMM'DE! UZMAN ERBAŞLARIN KADRO TEKLİFİ TBMM'DE!

İŞTE MHP'NİN 3600 TEKLİFİNİN TAM METNİ! İŞTE MHP'NİN 3600 TEKLİFİNİN TAM METNİ!
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 13 9 3 1 14 30
2 Kasımpaşa 13 8 1 4 10 25
3 Galatasaray 13 7 3 3 8 24
4 Beşiktaş 13 6 3 4 7 21
5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 6 21
6 Atiker Konyaspor 14 5 6 3 5 21
7 MKE Ankaragücü 14 6 2 6 -1 20
8 Antalyaspor 13 6 2 5 -3 20
9 Trabzonspor 13 5 4 4 2 19
10 Göztepe 13 6 0 7 -1 18
11 Bursaspor 13 3 7 3 1 16
12 Demir Grup Sivasspor 13 3 6 4 -4 15
13 Aytemiz Alanyaspor 14 5 0 9 -9 15
14 Erzurum BB 13 3 5 5 -3 14
15 Fenerbahçe 13 3 4 6 -5 13
16 Akhisarspor 13 3 3 7 -9 12
17 Kayserispor 13 3 3 7 -12 12
18 Çaykur Rizespor 14 1 7 6 -6 10
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık