stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...

ÖNCEKİ DURUM ARANIR HALE GELDİ!

ÖNCEKİ DURUM ARANIR HALE GELDİ!
  • 06 Mart 2019, Çarşamba 6:41

Hükümete yakın gazeteden çarpıcı tespit: “Önceki durum aranır hale geldi”

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat planının büyük bir çoğunluğunun yerine getirilmediğini belirterek, gerçekleşen tek somut vaadin bekçi alımı olduğunu söyledi.

Hükümete yakın yakın Yeni Şafak gazetesinde yapılan değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası için duyurulan ilk 100 günlük icraat vaatlerinin ezici çoğunluğunun yerine gelmediği tespiti yapıldı.

Yeni Şafak’tan Ahmet Ünlü bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde duyurulan ‘100 Günlük İcraat Programı‘nın sonuçlarını analiz etti. Analize göre, 100 günü kapsayan icraat adımlarının birçoğu havada kalırken, gerçekleşen en somut vaadin ‘bekçi alımı’ sözü oldu.

Yeni Şafak yazarının programa dair tespitleri ise şöyle:

BAKANLIKLARIN TEŞKİLATLANMASI

100 Günlük İcraat Programında geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması ve 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılmasıydı.

Ancak, gelinen süreçte birçok bakanlık hala teşkilatlanmasını tamamlayamadığı gibi, bazı bakanlıkların da tekrar ayrılması dahi konuşulmaya başlandı.

DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ ATAMALAR

Anlaşıldığı kadarıyla bütün bakanlıklar 100 gün içerisinde daire başkanı ve üstü atamalarını tamamlayacaktı.

Birçok bakanlıkta hala atama süreci devam ediyor. Hatta önceki durum dahi aranır olmaya başlanmıştır.

Bunun yanısıra, bakanlıklardaki bakandan sonraki kişi sayısının fazlalığı ve hiyerarşik eşitliği sistemde tıkanıklık oluşturmaya başlamıştır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1000 TL’YE ÇIKARILDI

Programda yer alan en düşük emekli aylığının 1000 TL’ye çıkarılacağı taahhüdü hayata geçirildi. Emekli aylıklarının ek ödeme dahil 1000 TL’nin altında olamayacağı hüküm altına alınarak eylem sonuçlandırılmıştır.

SOSYAL YARDIM İSTİHDAM İLİŞKİSİ GÜÇLENDİRİLECEKTİ

Programa göre, sosyal yardım alan vatandaşların istihdama yönlendirilerek sosyal yardım- istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik 100 gün içerisinde somut adım atılacağı taahhüdü önemli bir aşamaydı.

Şu ana kadar somut bir adım atılamamıştır.

Son dönemde işsizlik ödeneğinden istihdam artışına yönelik olarak yapılan harcamalar oldukça artmıştır. İşte bu noktadan hareketle işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarının esnetilmesi oldukça önemlidir.

Bu esnekliğin sadece 12.500 kişiyi kapsayacağı dikkate alındığında esnekliğin sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA İŞ İMKÂNI SAĞLANACAKTI

Programda üniversite mezunu gençlerin iş gücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin ‘İşe İlk Adım Projesinden’yararlandırılması amaçlanıyordu.

İş-Kur tarafından ‘İşe İlk Adım Projesi Uygulama Usul ve Esasları’ yürürlüğe konulmuştur. Katkı sağladığı düşünülen projenin 2019 yılında da uygulanması bekleniyor.

47 BİN 773 GÜVENLİK PERSONELİ ALINACAKTI

Geçen süre zarfında çok sayıda çarşı ve mahalle bekçisi ile güvenlik personeli alımı yapılarak belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

STRATEJİK KURUMLARDA İSTİHDAM İÇİN 500 ÖĞRENCİ YETİŞTİRİLECEKTİ

Programda ülkenin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilmesi hedefi yer alıyordu.

Basına da yansıdığı kadarıyla yurt dışına çok sayıda nitelikli insan gitmiştir

Şu ana kadar son derece nitelikli ve yetişmiş bu insanların yurtdışına niçin çıktıklarına ilişkin bilimsel bir araştırma yapılıp yapılmadığını duymadık.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ EHLİYET VE LİYAKATİ GÜÇLENDİRİLECEKTİ

Programda profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Aynı zamanda mevcut eğitim yöneticilerinin profesyonel olmadığının kabulünün oldukça iddialı bir eylem olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca, programda öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması hedefleniyordu. Ancak, şu ana kadar somut bir proje duymadık.

MEB’DE ‘BÜYÜK VERİ’ SİSTEMİ KURULACAKTI

Programda ‘Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere ‘Büyük Veri‘ sistemi kurulması’ hedefine yer verildiğini görüyoruz.

MEB’in bu hedefle mevcut sistemini ıslah mı edeceği yoksa olmayan bir şey yaparak 100 günde rekora mı imza atacağı anlaşılamıyordu. Nitekim şu ana kadar somut bir adım atılamamıştır.

 

İŞTE O YAZI

Memurlarla ilgili '100 günlük eylem planı' ne aşamada?

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan 100 Günlük İcraat Programı kamuoyunda büyük bir heyecan uyandırmıştı. En azından kamu kurum ve kuruluşları yeni bir şey yapmak zorunda olduklarını ve rutin uygulamaların dışına çıkmaları gerektiğini anlamışlardı. Aradan geçen 210 günlük sürede kamu personeline yönelik olarak programda yer alan hususlar ile istihdam artışına yönelik önemli eylemleden hangilerinin hayata geçtiğini ya da geçemediğini açıklamaya çalışacağız.


100 Günlük İcraat Programında her kurum için en temel iki konuya yer verilmişti. Bunlardan birincisi geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması, ikincisi ise 2019 - 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılmasıydı. Bunların rutin ve mutlaka yapılması gereken eylemler olduğu için eylem olarak konulmasını doğrusu anlayamamıştık. Ancak, gelinen süreçte birçok bakanlık hala teşkilatlanmasını maalesef tamamlayamamıştır. Hatta bazı bakanlıkların tekrar ayrılması dahi konuşulmaya başlanmıştır.
 

Bakanlıkların teşkilatlanması tamamlandı mı?

Daire başkanı ve üstü atamalar yapılacaktı

Anlaşıldığı kadarıyla bütün bakanlıklar 100 gün içerisinde daire başkanı ve üstü atamalarını tamamlayacaktı. Bu çerçevede, Programda bakanlık ve kamu kurumlarının kadro ihdas ve dağılımlarının tamamlanması, Daire Başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması eylemler arasında yerini almıştı. Maalesef birçok bakanlıkta hala atama süreci devam etmektedir. Hatta önceki durum dahi aranır olmaya başlanmıştır.

Özellikle yeni sistemde müsteşar ve yardımcılarının kaldırılarak müsteşarların fonksiyonlarının bakan yardımcılarına yüklenmesi ile sayılarının arttırılması bazı kurumlarda ciddi sorunlar oluşturmaya başlamıştır. Çünkü, önceki sistemde bakanlardan sonra teşkilatın sevk ve idaresi müsteşarlar tarafından yapılmaktayken yeni sistemde çok başlı bir sistem oluşmuştur. Bu durum ise bakanlıklardaki bütünlüğün ve koordinasyonun bozulmasına yol açmıştır. Özellikle kamu tecrübesi olmayan bakan yardımcılarının sisteme sokulmasıyla karmaşanın daha da arttığı görülmeye başlanmıştır. Yani bakanlıklardaki bakandan sonraki kişi sayısının fazlalığı ve hiyerarşik eşitliği sistemde tıkanıklık oluşturmaya başlamıştır.

En düşük emekli aylığı 1000 TL'ye çıkarıldı

Programda yer alan en düşük emekli aylığının 1000 TL'ye çıkarılacağı taahhüdü hayata geçirildi. 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesi ile emekli aylıklarının ek ödeme dahil 1000 TL'nin altında olamayacağı hüküm altına alınarak eylem sonuçlandırılmıştır.

Sosyal yardım istihdam ilişkisi güçlendirilecekti

Yıllardır gündemde tutulan sosyal yardım istihdam ilişkisi nihayet somut bir adıma dönüşmüştü. Özellikle sosyal yardımların istihdamı engellediği eleştirisi amacına ulaşmıştır. Programa göre, sosyal yardım alan vatandaşların istihdama yönlendirilerek sosyal yardım- istihdam bağlantısının güçlendirilmesine yönelik 100 gün içerisinde somut adım atılacağı taahhüdü önemli bir aşamaydı. Şu ana kadar maalesef somut bir adım atılamamıştır.

İşsizlik ödeneğinin ödenme şartları esnetilecekti

İşsizlik ödeneğine hak kazanılması için getirilen ağır şartlar bu ödeneğin büyük meblağlara ulaşmasını sağlamıştır. Son dönemde işsizlik ödeneğinden istihdam artışına yönelik olarak yapılan harcamalar oldukça artmıştır. İşte bu noktadan hareketle işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarının esnetilmesi oldukça önemlidir. Bu esnekliğin sadece 12.500 kişiyi kapsayacağı dikkate alındığında esnekliğin sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır. Programda bu konuyla ilgili olarak şu hususlara yer verilmişti; "Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik ödeneğinden faydalandırılması" sağlanacaktır. 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde yapılan değişiklikle işsizlik ödeneğinin şartları esnetilerek eylem hayata geçirilmiştir.

Üniversite mezunlarına iş imkanı sağlanacaktı

Programda üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin "İşe İlk Adım Projesinden" yararlandırılması amaçlanıyordu. İş-Kur tarafından 01.08.2018-31.12.2018 tarihlerini kapsayan "İşe İlk Adım Projesi Uygulama Usul ve Esasları" yürürlüğe konulmuştur. Sağladığı katkı nedeniyle 2019 yılında da projenin uygulanacağını düşünüyoruz.

47 bin 773 güvenlik personeli alınacaktı

100 gün içerisinde güvenlik birimlerimizin (EGM, JGK, SGK) personel kapasitesini artırmak amacıyla 7.000 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile beraber toplam 47.773 güvenlik personel alınması taahhüdü oldukça önemliydi. Geçen süre zarfında çok sayıda Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile güvenlik personeli alımı yapılarak belirlenen hedefe ulaşılmıştır.

Stratejik kurumlarda istihdam için 500 öğrenci yetiştirilecekti

Programda Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500 öğrenci gönderilmesi hedefi yer alıyordu. Yetiştirilen 500 öğrencinin iş kaygısı olmadan eğitim görmesi oldukça önemlidir. Basına da yansıdığı kadarıyla yurt dışına çok sayıda nitelikli insan gitmiştir. Bu durumun lehine ve aleyhine çok şey söyleyen çıkacaktır. Ama üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olduğu muhakkaktır. Şuana kadar son derece nitelikli ve yetişmiş bu insanların yurtdışına niçin çıktıklarına ilişkin bilimsel bir araştırma yapılıp yapılmadığını duymadık.

Profesyonel Eğitim yöneticiliği sistemine geçilecek ve öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakati güçlendirilecekti

Programda profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesinin hedeflendiği anlaşılıyor. Doğrusu bu sisteme nasıl geçileceğini merak ediyoruz. Aynı zamanda mevcut eğitim yöneticilerinin profesyonel olmadığının kabulünün oldukça iddialı bir eylem olduğunu düşünüyoruz. MEB yönetici atama sistemi sürekli eleştiri konusu haline geldiği için bu hedefi anlamak mümkündür ama isim değişiklikleriyle olağanüstü işler başarılamayacağının da bilinmesi gerekiyor. Nitekim bu konuda yapılan değişiklik sadra şifa olmamıştır. Ayrıca, programda öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların başlatılması hedefleniyordu. Ancak, şu ana kadar somut bir proje duymadık.

MEB'de "Büyük Veri" sistemi kurulacaktı

Programda "Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak üzere "Büyük Veri" sistemi kurulması" hedefine yer verildiğini görüyoruz. MEB'in bu hedefle mevcut sistemini ıslah mı edeceği yoksa olmayan bir şey yaparak 100 günde rekora mı imza atacağı anlaşılamıyordu. Nitekim şu ana kadar somut bir adım atılamamıştır.

Bilim insanlarımızın yurda dönüşü gerçekleştirilecekti

Bilim İnsanlarımızın yurda dönüşünün yani tersine beyin göçü sağlanması yıllardan beridir üzerinde kafa yorulan bir konuydu. Bu işin öncelikle niçin becerilemediğinin analizinin yapılması gerekiyordu. Programla Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı'nın ilan edilmesi oldukça önemlidir. TÜBİTAK tarafından hazırlanan "2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı" ile bu konuda önemli bir adım atılmış ve çok büyük bir mali kaynak ayrılmıştır. Ümit ederiz ki bu program sayesinde yurt dışındaki nitelikli insan gücümüz Ülke hizmetine katkı sağlar hale gelecektir.

Kaynak: YENİÇAĞHABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 13 9 3 1 14 30
2 Kasımpaşa 13 8 1 4 10 25
3 Galatasaray 13 7 3 3 8 24
4 Beşiktaş 13 6 3 4 7 21
5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 6 21
6 Atiker Konyaspor 14 5 6 3 5 21
7 MKE Ankaragücü 14 6 2 6 -1 20
8 Antalyaspor 13 6 2 5 -3 20
9 Trabzonspor 13 5 4 4 2 19
10 Göztepe 13 6 0 7 -1 18
11 Bursaspor 13 3 7 3 1 16
12 Demir Grup Sivasspor 13 3 6 4 -4 15
13 Aytemiz Alanyaspor 14 5 0 9 -9 15
14 Erzurum BB 13 3 5 5 -3 14
15 Fenerbahçe 13 3 4 6 -5 13
16 Akhisarspor 13 3 3 7 -9 12
17 Kayserispor 13 3 3 7 -12 12
18 Çaykur Rizespor 14 1 7 6 -6 10
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık