stats
Engelleyiciyi kapattım!
Reklamı Geç
10 saniye kaldı
Site Saniyeli Reklam Maksimum 1024px Genişliğinde

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...

OLAY YARATACAK AF TASLAĞI!

İşte o taslaktan maddeler...

OLAY YARATACAK AF TASLAĞI!
  • 05 Haziran 2018, Salı 14:25

Olay yaratacak af taslağı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin af çağrısının ardından tasarısı taslağına ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.  

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin af çağrısının ardından tasarısı taslağına ilişkin ayrıntılar gündeme geldi.  

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘af’ önerisi için hazırlanan yasa taslağına göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce işlenmiş suçlarda ve devam eden davalarda, ceza üst sınırı beş yıl olanlara erteleme gelecek. Taslağa bakılırsa, suçlunun yatacağı cezadan beş yıl düşülecek ve böylece binlerce kişi cezaevinden çıkma hakkı elde edecek.

Aydınlık’tan Erdem Atay’ın haberine göre; Taslağın yasalaşması halinde, yeraltı dünyasından isimlerin ve uyuşturucu kaçakçılarının cezaevlerinden çıkmasının yolu açılacak. Cinsel suçlar, terör suçları nedeniyle mahkûm olanlarla, ağırlaştırılmış müebbet cezası almış kişiler kapsam dışı bırakılacak.

‘Bahçeli’nin af talebinin AKP tarafından dikkate alındığı ve AKP’nin haziran ayının ikinci haftasında af çıkaracağı’ iddiasını daha önce sayfalarımızdan okumuştunuz. Taslağın kısa sürede hazır edilmesi haberimizi doğrular nitelikte. Taslağı oluşturan 9 madde büyük tartışma doğuracak içerikte.

Avukat Ertuğrul Cem Cihan, taslakla ilgili ayrıntıları anlattı. Avukat Cihan, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘İNFAZ KANUNUNU DEĞİŞECEK’

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talebini AKP’nin dikkate almış olduğunu görüyoruz. Bu affın çıkacağı kesin. Meclis kapalı olduğu için affı Kanun Hükmünde Kararname ile çıkaracaklar. Yani infaz kanununda bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeleri de KHK ile geçirecekler. Daha önce de bunu yapmışlardı. Daha önceki düzenlemelerde denetimli serbestlik yöntemini uzatma yoluyla yapmışlardı ve suç kapsamı daha dardı.”

‘CEZAEVLERİ BOŞALACAK’

İnfaz kanununda yapılacak düzenlemeyle mahkûmların kalan cezalarından toplamda 5 yıl indirim uygulanacağını hatırlatan Avukat Cihan, “Bu demektir ki kapalı cezaevlerinin neredeyse tamamı boşalacak. Cezası az kalan mahkûmların bir kısmı da açık cezaevine geçecek” ifadesini kullandı.

5 yılın hükmedilen cezadan değil, bizzat cezaevinde kalınacak süreden düşüleceğini belirten Cihan, “Bu, adli mahkûmlar için cezasının bitmiş olduğunu anlamına geliyor. Neredeyse cezaevlerinin hepsi boşalmış olacak” dedi.

‘MAFYALARI YARARLANACAK’

Taslağa göre, uyuşturucu satıcıları, uyuşturucu kaçakçıları, hırsızlık, yağma, gasp ve cinayet suçu işleyenler aftan yararlanacak. Af tasarısının tam da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istediği gibi hazırlandığını söyleyen Ertuğrul Cem Cihan, “Mafya babaları da çıkacak” dedi.

Avukat Cihan taslakla ilgili başka bir ayrıntıyı da şu sözlerle anlattı:

“2016 öncesinde işlenen suçlar için bu tasarı hazırlanmış. Henüz kesin hükme bağlanmamış, yargılaması devam eden kişiler için cezanın üst sınırı 5 yıla kadarsa yargılama ertelenecek. Hakkında bir hüküm verilmiş olup da firari olanlar düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde adli makamlara başvururlarsa haklarında infaz uygulanmayacak. Diyelim ki bir şahıs işlediği suçtan 5 yıl ceza aldı, yurtdışına kaçtı. Eğer bu kişi Türkiye’ye gelip adli makamlara giderse, affedilmiş olacak.”

Cumhur İttifakı’nın devam eden yargılamalar için 2016 yılını mı milat alacağı ise henüz net değil. 2018’e kadar olması yönünde talepler olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, ittifakın tarih değişikliği yapabileceğine dikkat çekiliyor.

Tasarı aynı zamanda sicil affı anlamına gelmiyor. Yani hüküm giymiş suçlunun sicilinde bir değişiklik olmayacak. Hazırlanan taslağın fiili af anlamına geldiğini, MHP’nin talebinin tam da bu olduğunu vurgulayan Avukat Cihan, “Seçim kaygısıyla, oy almak için yapıyorlar” dedi.

TASLAKTAN ÇARPICI SATIRLAR

Madde 3.

Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanların veya şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenlerin ya da aldıkları ceza herhangi bir nedenle şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüştürülenlerin tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıl indirilir...

Madde 4.

01 Ocak 2016 tarihine kadar işlenmiş ve ilgili kanun maddesinde öngörülen şahsi hürriyeti bağlayıcı cezanın üst sınırı beş yılı geçmeyen suçlardan dolayı... dava açılmamış veya... henüz hüküm verilmemiş ... ise, davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenir...

Madde 5.

Erteleme konusu suçun dava zamanaşımı süresi içinde bu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde, erteleme konusu suçtan dolayı da dava açılır veya daha önce açılmış bulunan davaya devam edilerek hüküm verilir. Bu süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, ertelemeden yararlanan hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilir.

Madde 6.

Bu bentle ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine başvurmak suretiyle soruşturmaya veya davaya devam olunur. Mahkûmiyet halinde verilen ceza, dava zamanaşımı süresince ertelenir. Bu süre içinde erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlendiğinde ertelenen ceza da infaz edilir. Aynı süre, erteleme konusu suç ile aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlenmeksizin geçirildiğinde, mahkûmiyet vaki olmamış sayılır.

Madde 7.

Haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunup da firar halinde olanlar bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde resmi mercilere başvurup teslim olmadıkları takdirde bu madde hükümlerinden yararlanamazlar.

Madde 8.

Birinci paragraf hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam cezalarından beş yıllık indirim yapıldıktan sonra ceza süresi dolmuş olanlar, iyi hali olup olmadıklarına bakılmaksızın ve istemleri olmaksızın derhal toplam cezaları beş yıldan fazla olanlar kalan cezalarını çektikten sonra şartla salıverilirler.

Madde 9.

Bu kanundan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 102/1. Maddesinde “davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması” hariç, 102/3a,b,c,d,e, 102/4, 102/5, yine aynı kanunun 103/1a,1b, 103/2, 103/3a,b,c,d,e, 103/4, 103/5, 103/6, 104/2 ve 104/3 maddesi kapsamındaki suçlar ile Terörle mücadele kapsamına giren, Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler yararlanamaz.

 

NUMAN KURTULMUŞ YANIT VERDİ! 

Numan Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çıkarılmasına yönelik sözlerine yanıt verdi. Bakan Kurtulmuş, "AK Parti ve MHP’nin gündemleri farklı. Tabii ki MHP'nin kendi görüşleri var, öncelikleri var. O çerçevede Sayın Bahçeli böyle bir temennide teklifte bulunuyor. Ama bizim de, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, herhangi bir şekilde gündemimizde af konusu yok" dedi.


NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un sözlerinin satır başları şöyle:

AK Parti ve MHP’nin gündemleri farklı. Tabii ki MHP kendi görüşleri var, öncelikleri var. O çerçevede Sayın Bahçeli böyle bir temennide teklifte bulunuyor. Ama bizim de, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, herhangi bir şekilde gündemimizde af konusu yok.

'PRATİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL'

Bu MHP’nin gündeme getirmiş olduğu bir konudur. Yani tek bir partinin içerisinde iki farklı görüş değil, zaten seçim işbirliği yapmakta olan bir tanesinin Sayın Genel Başkanının bu konudaki ısrarlı bir şekilde af meselesini gündeme getirmesi.

Zaten pratik olarak da mümkün değildir, parlamento kapanmıştır. Türkiye ilk seferde gündemine af meselesini gündeme getirmiyor. Rahşan affının yapıldığı zaman hoş gelmesine rağmen sonradan önemli toplumsal tepkilere neden olduğunu biliyoruz. Bu gereklilikse gündeme gelir ama seçim öncesinde gündeme gelecek konu değil. Gelse de gündeme alacak konumda değiliz.

BEDELLİ ASKERLİK

Bir yığılma var. Seçimden sonra gündeme gelecek konulardır.

APOLET SÖKME POLEMİĞİ

Alkışlaması yadırganacak, bu kadar üst perdeden üstüne gidecek bir durum değildir. İnce’nin malzeme haline getirdiğini görüyoruz. PKK ile mücadelede, PYD ile mücadelede sembol isimlerden birisi haline gelmiş bir komutan üzerinden ‘senin apoletlerini sökeceğim’ demesi, herhalde bu operasyondan memnun olmayan PYD’liler başta olmak üzere ekmeğine yağ sürer. Dünyanın en özgür seçim kampanyalarından biri yürüyor. Kandil operasyonunun bile gündemde olduğu dönemde TSK’nın sembol olmuş komutanlarından birisini yıpratmaya çalışmak milli menfaatlerle bağdaşmaz.

ENFLASYON VE KUR

Şöyle, bir iktisatçı olarak şunu söyleyeyim. Türkiye ekonomisinin makro ekonomisinde endişeler olsaydı, Türkiye küçülen bir ülke olsaydı, istihdam üretemeyen bir ülke olsaydı, hem faizin hem kurun yükselmesi bunların sonucu olarak da enflasyonun yükselmesi endişe verici olabilirdi. Biz aynı şablon gelişmeleri daha önce de gördük.

Türkiye’de Gezi olayları başladı. Ondan evvel faiz oranı 4,84’tü. Gezi olaylarının en temel etkilerinden birisi faiz oranlarını yükseltmesi oldu. Ardından 17-25 Aralık olayları. En somut etkisi faizin, kurun yükselmesiyle ortaya çıkıyor. 15 Temmuz’dan sonra, hem algı operasyonlarıyla Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak hem de operasyon yapacaklarını tahmine diyorduk ve böyle oldu. 15 Temmuz’dan sonra faiz ve kurda ciddi bir hareketlilik oldu. bu yaşadığımız dördüncü büyük kur operasyonudur. Bu bir kur krizi değildir. bu bir algı terimidir. Olan tam manasıyla, bir takım spekülatif çevrelerin ortaya koyduğu kur operasyonlarıdır.

Bu geçici bir süreçtir. Türkiye ekonomisi zayıf yakalansaydı, bundan ürkmemiz belki mümkündü. Ama öyle değil. Tamamen dışsal etkilerden, ekonominin gerekleriyle değil. Geçicidir ve çok kısa süre içerisinde bunun geri gideceğini biliyoruz.

Kur krizi terimi bir algı operasyonu terimi olduğu gibi, şu da algı operasyonunun parçasıdır. 'Kurun hareketliliğinin nedenlerinden birisi özel sektörün borçluluğudur.' Hem Türkiye’nin yerli yatırımcıları hem dışarıdan yatırımcılar destekleniyor, teşvikler uygulanıyor. Türkiye’de özel sektör artık Türkiye’nin yükselmesi için eskiye göre daha fazla elini taşın altına koymaya niyet ediyor. Birileri bundan rahatsız. Onun için özel sektöre karşı itibar suikastı da uygulanıyor. 'Özel sektör bu kadar borçlu olmasaydı' lafının altında bu var. Buna da vatandaşımızın kanmamasını temenni ederim.

'TURİZM DİLİ BAŞKA, POLİTİKANIN DİLİ BAŞKA'

2014 iyiydi. 2015 ve 2016’da dip noktaya gelmiştik. 2017’de inanılmaz bir geri dönüşüm oldu. 36 milyon turisti ağırladık. Bu yılın ilk 4 ayında rakamlara baktığımız zaman bütün yılların ilk 4 ayının rekorunu kırdık. 7,8 milyon ziyaretçimiz geldi. Kişi başına düşen turizm gelirlerinde yükselmeler ortaya çıktı. Erken rezervasyonlara baktığımız zaman, tur operatörlerinin CEO’larıyla görüşme imkanım oldu. Bu sene sonuna kadar Türkiye 40 milyon turisti ağırlayacak potansiyele ulaşacak. Göstergeler bunu teyit ediyor. 2023’de 50 milyar dolar gelir ve 50 milyon turizm hedefine ulaşacağız gibi geliyor.

Dün Sayın Ekonomi Bakanımızla birlikte, tur operatörlerine krediyle ilgili imza töreni yaptık. Sektörün aktörleri takım oyuncusu gibi bir aradayız. İlgili bütün kurumlarımızla arkalarındayız. Bu hedeflere ulaşacağımızı da ümit ediyoruz. İnşallah beklenmeyen aksi bir durum ortaya çıkmaz.

Ne oldu, niye düştü? Ruslarla uçak krizi, Avrupa’daki siyasetçilerin, ‘Türkiye’ye gitmeyin’ uyarıları. Maalesef, DEAŞ’ın yapmış olduğu halka dönük, turistlere dönük eylemler. Ben hep şunu söylüyordum, turizmin dili başka, politikanın dili çok başka bir şey.

 

Kaynak: ODA TVHABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 13 9 3 1 14 30
2 Kasımpaşa 13 8 1 4 10 25
3 Galatasaray 13 7 3 3 8 24
4 Beşiktaş 13 6 3 4 7 21
5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 6 21
6 Atiker Konyaspor 14 5 6 3 5 21
7 MKE Ankaragücü 14 6 2 6 -1 20
8 Antalyaspor 13 6 2 5 -3 20
9 Trabzonspor 13 5 4 4 2 19
10 Göztepe 13 6 0 7 -1 18
11 Bursaspor 13 3 7 3 1 16
12 Demir Grup Sivasspor 13 3 6 4 -4 15
13 Aytemiz Alanyaspor 14 5 0 9 -9 15
14 Erzurum BB 13 3 5 5 -3 14
15 Fenerbahçe 13 3 4 6 -5 13
16 Akhisarspor 13 3 3 7 -9 12
17 Kayserispor 13 3 3 7 -12 12
18 Çaykur Rizespor 14 1 7 6 -6 10
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık