stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş ve sözleşmeli erbaş/er, ile sivil memur haberleri

UZMAN ERBAŞ ALIMINDA ÇITA YÜKSELDİ!

Milli Savunma Bakanlığı Yeni Uzman Erbaş Alım Şartlarını Açıkladı.

UZMAN ERBAŞ ALIMINDA ÇITA YÜKSELDİ!
 • 20 Ağustos 2017, Pazar 22:32

Milli Savunma Bakanlığı Yeni Uzman Erbaş Alım Şartlarını Açıkladı.

Artık uzman erbaş olabilmek için KPSS şartı var.

 

Milli Savunma Bakanlığı, Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sayfasından yapılan açıklamaya göre; 

 

 

 

MSB KARA, DENİZ VE HAVA KUVVET KOMUTANLIKLARINA 2017 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMI 

1. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına temin edilecek uzman erbaşlar için uzman erbaş sınavlarına katılım, halen geçerli olan (2016 ve 2017 Yılı) KPSSP93, KPSSP94, KPSSP03 sınav puanı bulunanlar müracaat edebilecektir.

2. Dz.K.K.lığında gemilerde görevlendirilecek uzman erbaşlar için yüzme biliyor olma şartı aranacaktır.

3. Adaylar Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından en fazla üçer sınıf tercihi yapabilecektir. olarak belirtildi. 

 

EMUZDER Başkanı Uzman Erbaş Kursiyerleri ile birlikte...

 

EMUZDER BAŞKANI KONUYU DEĞERLENDİRDİ

 

Konu ile ilgili gelişmeyi değerlendiren Emekli Uzmanlar Derneği (EMUZDER) Başkanı Esef MERDOĞLU; Milli Savunma Bakanlığınin yaptığı bu düzenlemeyi okumlu karşılıyoruz. Uzman çavuşluk mesleğinde kaliteyi artıracaktır.

 

Ayrıca önümüzdeki günlerde sayın bakanla yapacağımız görüşmede, özlük hakları ile ilgili konularda, "bu mesleğe saygın bir statü kazandırabilmek adına daha da fazla şeyler yapılarak, özenilecek bir meslek haline getirmek gerektiğini de" vurgulayacağız. Sayın Canikli'ye bu konuları daha önce anlatıp, bizzat bilgilendirmiştik." dedi. 

 

 

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2017 YILI UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

 

 

 1. GENEL HUSUSLAR:

 

  1. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2017 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı uzman erbaş temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.

 

  1. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı kararları doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

 

  1. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirmeler http://www.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak, başvuralar da yine aynı adresten yapılacaktır.

 

ç. Adaylar her Kuvvet (Kara, Deniz, Hava) Komutanlıkları uzman erbaş sınıflarından en fazla üçer sınıf tercihi yapabilecek, sınav sonuçlarına göre değerlendirme bölümünde açıklandığı gibi sıralama yapılacaktır. Sıralamaya giren ve nitelikleri uygun olan adaylar kontenjanlara yerleştirilecektir.

 

Adaylar; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş sınıflarından kendi eğitim ve mesleklerine göre tercih sıralaması yapabilecek, ilk tercihlerindeki kontenjana girememeleri halinde öncelikle idarenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer tercihlerine girme haklarına da sahip olabileceklerdir.

 

Adaylar, tercihlerindeki kontenjanlara giremediklerinde, istekli olmaları durumunda ve idarece uygun görüldüğü takdirde diğer Kuvvet Komutanlıkları (Özel Kuvvetler Komutanlığı dahil) uzman erbaş temin faaliyetlerinde adaylık durumları devam edecektir.

 

Ayrıca adaylar, idarece uygun görüldüğü ve gerekli şartları taşıdığı takdirde, Özel Kuvvetler Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmayı tercih edebilecektir.

 

  1. Yapılan başvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aşaması sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2017 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise başvurusu, 2017 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır.) Ancak müracaat ettiği Kuvvetin kontenjanı dolması halinde müracaat ilanı kapatılacaktır.

 

  1. Adayların 2017 yılı içerisinde MSB tarafından yapılan uzman erbaş seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları vardır. Seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

 

  1. Uzman erbaş başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

 

  1. Başvuruları  uygun  olan  adayların  başvuru  kabulleri   ile   seçim   aşaması   sınavları;   MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) icra edilecektir. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar ilgili sağlık merkezine yönlendirilecek ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan “Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili” Sağlık Kuruluşlarından, 11 Kasım 2016 tarihinde 29885 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporunu alacaklardır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Deniz Piyade ve Mayın harbi dalgıcı olarak görev yapmaya istekli ve gerekli şartları sağlayan adaylar yukarıda belirtilen sağlık raporlarına ek olarak “Dalgıç/Kurbağa Adam Olur / Deniz Piyadesi (Amfibi Komando) Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporlarını da alacaklardır.

 

ğ. Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak sınıflandırma/yerleştirme işlemine tabi tutulacaklardır.

 

  1. Seçim aşaması sınav tarihleri http://www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ: Değerli Adaylar;

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile uzman erbaşlığa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman erbaş olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

 

  1. Uzman Erbaş Olma Süreci;

 

   1. Başvuru, kayıt-kabul, fiziki yeterlilik testi, mülakat, uygulamalı sınav (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarınca uzman erbaş sınıflarından belirlenen branşlar için) hastane sevk ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşur.

 

   1. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların dosyaları atamaları yapılmak üzere ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir.

 

   1. Dosyaların ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından teslim alınmasını müteakip belirtilen esaslar çerçevesinde uzman erbaş adayının ataması yapılır ve atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden önce adayın yazışma adresine gönderilir. Uzman erbaş adayı atama tebligatında belirtilen tarihte atamasının yapıldığı sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmak zorundadır.

 

   1. Yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. Bu durumda olan adayların, müteakip yıl yeniden açılacak olan uzman erbaş temini sınavlarına müracaat etmesi ve yapılacak olan sınavlardan başarılı olması gerekir.

 

   1. Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi taahhüt senedinin imzalanarak verildiği tarihtir. İlk taahhüt senedi; iki yıldan az,  beş yıldan fazla olamaz.

 

  1. Özlük Hakları;

 

   1. Uzman erbaşların giyecekleri devlet tarafından sağlanır. Giyim, kuşam istihkakları Millî Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir, kıyafetleri  TSK Kıyafet Yönetmeliği'ne göre düzenlenir.

 

   1. Uzman erbaşların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin alma hakları vardır. Bu müddete yol izni dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. On beş günlük mazeret izni dışında uzman erbaşlara;

 

    1. Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

 

    1. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin veya analık izni süresi içerisinde eşinin ölümü halinde, isteği üzerine uzman erbaşa anne için öngörülen süre kadar,

 

    1. Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde otuz güne kadar,

 

(ç)   En az %70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun    evli olması durumunda eşinin de en az %70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde, hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar, mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler ilgili mevzuat esaslarına göre düzenlenir.

 

   1. Uzman erbaşlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

 

   1. Uzman erbaşların ilk sözleşmeleri 2 yıldan az 5 yıldan fazla olmamak üzere yapılır ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Müteakip sözleşmeleri, bir yıldan az, beş yıldan fazla olmamak şartıyla azami 52 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir.

 

   1. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve intibak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

 

   1. Uzman erbaşlar ilk sözleşmelerini müteakip bedeli karşılığında zatî tabanca  edinebilirler ve görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler. En az on yıl görev yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay ve astsubaylar gibi; emeklilik durumunda ise, emekli subay ve astsubaylar gibi silah taşıma ruhsatı verilir.

 

   1. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek kontenjan oranında yapılacak sınavlarda başarılı olan uzman erbaşlar astsubay çavuşluğa naspedilirler.

 

   1. Uzman erbaşlara, göreve başlamış olmak kaydıyla sözleşmenin onaylandığı tarihten geçerli olarak 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa ekli EK-1 sayılı aylık gösterge tablosu üzerinden aylık ödenir. Uzman çavuşlar 10'uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onbaşılar ise, 11'inci derecenin birinci kademesinden giriş yaparlar.

 

   1. Uzman erbaşlara; yan ödemeleri, Silahlı Kuvvetler Hizmet Tazminatı, aile yardımı ödeneği, doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği ve yakacak yardımı 926 sayılı TSK Personel Kanunu esaslarına göre; tayın bedeli 2155 sayılı “Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun” esaslarına göre ödenir.

 

UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12’nci md. “f” fıkrası gereğince, “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar.”

 

 1. BAŞVURU

 

  1. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

 

Uzman erbaşlığa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO- 1, 2 ve 3’te belirtilen sınıf ve branşlarda başvurabilir.

 

Başvuru Koşulları:

 

   1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

   1. Uzman erbaş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

 

   1. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,

 

   1. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Ağustos 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

 

   1. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yirmibeş (25) yaşını bitirmemiş (26 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),
   2. Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,
   3. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
   4. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
   5. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
   6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
   7. Ayrıca;
    1. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
    2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
    3. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

 

   1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
   2. Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
   3. Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

 

   1. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-7) 80 ve üzeri not almış olmak (Uzman Erbaş Yönetmeliğinde bulunmaktadır),

 

   1. Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)
   2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
   3. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
   4. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

 

    1. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 25 yaşında olmak (26 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.

 

    1. En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla

29 yaşında olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

 

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

 

  1. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 

   1. Adaylar başvurularını 19 Ağustos – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında http://www.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden bildirilecek olup adayların adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)

 

   1. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en  son aşamada, her bir aday için aday numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayıt altına alınacaktır.

 

   1. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi (online) başvuru formu T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve aday numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

 

   1. Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple www.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

 

   1. Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır.

 

   1. Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar ile sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapan personel dilekçe ile ilk amirlerine başvuracaklardır. İlgili Birlik Komutanlıkları  tarafından bu adaylar için;

 

    1. Nitelik belgesi tanzim edilecek, (talimatlara uygun olarak doldurulmayan nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.)

 

    1. Hakkında “Uzman Erbaş Olur” kararı olan adayın, internet üzerinden başvuru yapması sağlanacak,

 

    1. Adayın seçim aşamalarına çağrılması durumunda; nitelik belgesi, başvuru dilekçesi, adli, idari ve askeri mahkeme belgeleri (olması halinde) ile Rehberlik ve Danışma Merkezi tarafından yapılan tespitler (olması halinde), seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adayla birlikte gönderilecektir. Zarfın açılmadan teslim edileceği adaya imza karşılığı tebliğ edilecektir.

 

(ç) 2017 yılı içinde icra edilecek olan uzman erbaş seçim aşamalarına başvuran fakat sınav çağrısı yapılmayan adaylara aynı yıl içinde ikinci bir seçim aşaması planlanması durumunda mevcut başvuruları geçerli olacaktır.

 

NOT- 1 : Sözleşmeli er olarak görev yapan adaylar, başvuru için www.msb.gov.tr adresindeki “Askerlik Bilgileri” kısmında “Askere Sevk Tarihi” alanına “Sözleşme Başlangıç Tarihi”, “Terhis Tarihi” alanına ise “Sözleşme Bitiş Tarihini” yazacaktır.

 

2 :    Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

 

  1. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

 

   1. Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacak,

 

   1. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak,

 

   1. Adayların 2017 yılı içerisinde MSB tarafından yapılan uzman erbaş seçim aşaması sınavlarına bir defa katılma hakları olduğundan, seçim aşaması sınavlarına katılan adaylara aynı  yıl içerisinde ikinci defa başvuru yapma hakkı verilmeyecektir.

 

ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılacak İşlemler Nelerdir?

 

 1. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar ile sözleşmeli erbaş/er olarak görev yapan personel için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği Uzman Erbaş Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi, belirtilen esaslara göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.

 

 1. Silahaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askerî mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da  bu  zarfın  içerisine  konulacaktır.  Nitelik  belgesi  adaylar  tarafından,  kapalı  ve  mühürlü zarf

 

içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf, mühürsüz ve uygun doldurulmamış nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

 

UYARI: 80 puanın altında not almış olanlara nitelik belgesi tanzim edilmeyecek, adaya tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî  evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

 1. Birlik Komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

 

 1. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

 

 1. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
  1. Adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,
  2. Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

 

  1. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanacaktır?

 

   1. Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, http://www.msb.gov.tr internet (genel ağ) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir).
   2. İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

 

 1. SEÇİM AŞAMALARI

 

  1. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

 

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) aşağıda belirtilen sınav aşamalarına katılacaklardır.

 

   1. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

 

   1. Fiziki yeterlilik testi,

 

   1. Mülakat,

 

   1. Belirlenen branşlardaki (Deniz ve Hava K.K.lığı) adayların uygulama sınavları,

 

   1. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri.

 

  1. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

 

   1. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

 

 
   

 

   1. Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

 

  1. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

 

   1. Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile aday numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

 

UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberinde ve tam olarak getirmeleri  gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında arkalı/önlü fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.

 

   1. Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet  belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olan öğrenim durum belgesi),

 

   1. Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti,

 

   1. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için askerlik durum belgesi,

 

   1. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için terhis belgesinin aslı veya askerlik şubesinden onaylı sureti,

 

   1. Varsa ehliyet, askerî ehliyet, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri,

 

   1. Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi,

 

   1. Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,

 

   1. Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili birlik komutanı veya kurum amiri   tarafından   onaylanmış   ve    mühürlenmiş    kapalı    zarf    içinde    getireceklerdir.   (Örneği TABLO-7’dedir).

 

   1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için).

 

AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapılmış olanlar, Nüfus Müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ıslak imzalı) belgelerini beraberinde getireceklerdir.

 

   1. Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisini beraberinde getirecektir.

 

   1. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu: Güvenlik soruşturmasına esas  olan  form,   güvenlik   soruşturması  ve   arşiv   araştırması  formu   doldurma  talimatına   uygun,  2 suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuş olarak getirilecektir (Örneği TABLO-8’dedır).

 

ç.  Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

 

 1. Başvuru Evraklarının Kontrolü:

 

Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilecektir.

 

 1. Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

Adaylar; OSYM tarafından yapılan ve halen geçerli olan (2016-2017 yılı) KPSSP93, KPSSP94 ve KPSSP3 puan türü sınav sonuçlarına göre müracaat edebilecektir.

 

 1. Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları (FYT):

 

  1. FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hedef koşusu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-5’te bulunan FYT kriterleri tablosunda yer almaktadır. (Dz.K.K.lığının Deniz Piyade (Amfibi) ve Mayın Harbi Dalgıcı sınıflarındaki adaylar  için TABLO-6da yer almaktadır)

 

  1. Adaylar, her bir branştan en az 1’er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacak, bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılacaktır.

 

  1. Dz.K.K.lığının Deniz Piyade (Amfibi) ve Mayın Harbi Dalgıcı sınıflarındaki  adaylar

TABLO-6’da ki esaslara göre değerlendirilecektir.

 

  1. Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

 

  1. Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
  2. Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi (spor ayakkabısı, eşofman takımı, şort, spor çorabı, yüzme testine katılacak adayların için mayo, terlik, havlu vs.) getirmesi gerekmektedir.
  3. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. (Seçim aşamasının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.) İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecek, itiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecek, itiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.
  4. FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT: Dz.K.K.lığında gemilerde görevlendirilecek uzman erbaşlar için yüzme biliyor olma şartı aranacaktır.

 1. Mülakat :
  1. Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
  2. Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.
  3. Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.
 2. Uygulamalı Sınav :

Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının belirlenen uzman erbaş sınıflarından uygulama sınavlarına tabi tutulacak olan adaylar uygulama sınavına katılacaklardır.

  1. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
   1. MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan uzman erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin  sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından “Uzman Erbaş Olur, Komando Olur/Paraşütle Atlar” sağlık raporu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Deniz Piyade, Dalgıç ve Kurbağa Adam  olarak görev yapmaya istekli ve gerekli şartları sağlayan adaylar ise “Uzman Erbaş Olur, Dalgıç/Kurbağa Adam Olur / Deniz Piyadesi (Amfibi Komando) Sınıfında Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.
   2. Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

 

   1. Sevk belgelerinin geçerlilik süresinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir.
   2. Hastane sağlık kurulundan tarafınıza verilmiş olan Sağlık Kurulu raporlarının bir nüshası ilgili hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilecektir.
   3. Hastaneden olumsuz rapor almanız halinde itiraz etmek için;

Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir. Buna göre;

Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğü) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesin olacaktır. Çelişki halinde hasta Sağlık Bakanlığının belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır.

Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir.

   1. Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi www.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz.
  1. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
   1. Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav sonuç puanı; KPSS notu, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Uygulamalı Sınav (katılanlar) notlarına göre belirlenecek,
   2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle adayların tercihleri ve Kuvvetlerin (Kara, Deniz, Hava) ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda sıralanacak,

 

   1. Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca diğer seçim aşamalarında değerlendirilirler. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,
   2. Sınavlarda başarılı olan adaylara duyuru işlemleri internet üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

 

  1. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır?

 

Seçim aşamalarında başarılı olan adayların idareye teslim ettikleri “Güvenlik Soruşturma ve Arşiv Araştırması Formu” ile güvenlik soruşturması işlemi başlatılmaktadır. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre soruşturma isteminin, ilgili inceleme makamlarına ulaşmasını müteakip güvenlik soruşturması altmış (60)  gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

 

  1. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
   1. Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini http://www.msb.gov.tr internet (genel ağ) adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

 

   1. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanların listesi www.msb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Eğitime katılış tarihleri ve katılışı yapacağı birlik ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinde yapılan duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

 

   1. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların http://www.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

 

Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle

sizleri bekliyoruz.

 

 

BAŞVURU KLAVUZUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ....
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

 • S.Lig
 • 1.Lig
 • 2.Lig Kırmızı
 • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık