Türkiye'nin Askeri Haber Portalı, Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er, sivil memur haberleri..

JANDARMAYA MEZUNİYET ŞARTI OLMADAN KADIN VE ERKEK KORUCU ALIMI

JANDARMAYA MEZUNİYET ŞARTI OLMADAN KADIN VE ERKEK KORUCU ALIMI
  • 29 Haziran 2020, Pazartesi 8:04

Jandarma'ya mezuniyet şartsız kadın erkek korucu alımı (uzman erbaş astsubay olma şansı ve başvuru şartları)
Köy korucuları terörle mücadelede çok önemli bir yere sahiptirler. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaparlar. Köy korucuları bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Başbakanlık tarafından çıkarılan KHK ile terörle mücadele de kolluk kuvvetlerine büyük yarar sağlayan geçici köy koruyucularının ismi "güvenlik koruyucusu" olarak değişmiştir. Peki köy korucusu nasıl olunur? İlanlar art arda yayımlandı ve İlçe Jandarma komutanlıkları bünyesine mezuniyet şartı olmadan , ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından çok sayıda korucu alımı yapılacağına yer verildi. 

Mezuniyet şartsız Jandarma'ya kadın erkek korucu alımı

Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan silahlı personeldir İdari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak Jandarma komutasının altındadırlar. Köy korucusu, kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevliler olarak da adlandırılabilirler. Jandarma Adayları, bu yazımda sizlere Jandarma'ya mezuniyet şartı olmadan kadın-erkek korucu alımı için detaylar sayfamızda. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

UZMAN ERBAŞ ASTSUBAY OLMA ŞANSI

Korucu alımına başvuru yapan ve korucu olmaya hak kazanan adaylar, göreve başladıktan sonra meslek içinden yapılacak uzman erbaş alımlarına başvuru yapabilecekler. Öte yandan astsubaylık ve subaylığa da geçiş vardır.

Kadın adaylar ise astsubay ve subaylığa geçiş yapabilir.


Hozat Kaymakamlığı Korucu İlanı

Son müracaat tarihi 29 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Türk Vatandaşı olmak
Erkek Adaylar Askerlik görevini yapmış ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olmak,kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.

En az ilkokul mezunu olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216'ıncı maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, aynı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istismal ve istihlak kaçakçılık, uyuşturucu alma ve satma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve hüküm giymemiş olmak

Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak

Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak

Siyasi parti üyesi olmamak

Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak

Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti,iltisakı veya irtibatı bulunmamak

Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 40 yaş, 50 yaş olarak uygulanır.


Mazgirt Kaymakamlığı Korucu İlanı

Müracaatlar 18.06.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Son müracaat tarihi 29.06.2020 günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

1. Türk Vatandaşı Olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,

4. En az ilkokul mezunu olmak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.


7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak.

10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

12. Siyasi parti üyesi olmamak.

13. Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli İdarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği İçerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya İrtibatı bulunmamak,


16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Pertek Kaymakamlığı Korucu İlanı

Pertek Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevlendirilmek üzere 22 adet Güvenlik Kurucusu alımı yapılacaktır. İstekliler şartları taşımaları halinde Pertek Kaymakamlığına (İlçe Jandarma Komutanlığı) müracaat edebileceklerdir.

A. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar 18/06/2020 tarihinden 29/06/2020 tarihi saat 17.00'a kadar dilekçe ile Pertek Kaymakamlığına (İlçe Jandarma Komutanlığı) şahsen yapılacaktır. Dilekçe ekine aşağıdaki istenilen belgeler konulacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

Tunceli Valilik Makamının 04/06/2020 tarihli ve 2859819/TEM sayılı Onayı ile ilçemize 22 adet güvenlik korucusu alımı yapılacaktır. Güvenlik Korucuları ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemlerini Pertek Kaymakamlığı adına Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı yürütecektir.

C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar; 18/06/2020 tarihinden 29/06/2020 tarihi saat 17.00'a kadar dilekçe ile Pertek Kaymakamlığına (İlçe Jandarma Komutanlığı) yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ç. SINAV TARİHLERİ:

Güvenlik korucusu adayları, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek bir tarihte Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (FYDT) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar Tunceli Valilik Makamınca oluşturulacak mülakat komisyonunda değerlendirilmek üzere Valilik Makamına sunulacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

D. GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

(l) Güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
c)Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.(Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde
50 yaşını aşmamış olmak
ç) En az ilkokul mezunu veya okur-yazar olmak.
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 savdı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk. din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
f) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
g) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununca sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
ğ) Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
h) Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
ı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
ı) Siyasi parti üyesi olmamak.
j) Köy/mahalle muhtarlığı ve İhtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
k) Terör örgütlen ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına: yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
I) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyetle bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum \ veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
m) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

Pülümür Kaymakamlığı Korucu İlanı

442 Sayılı Köy Kanununun 74. maddesi kapsamında Pervari İlçesi;
Karasungur Köyünden 10 (on),
Köprüçay Köyünden 5 (beş),
Palamutlu Köyünden 5 (beş),
Kilis Mezrasından 5 (beş),
Tosuntarla Köyünden 5 (beş),
Belenoluk Köyünden 5 (beş),
Söğütönü Köyünden 5 (beş),
Doğan Köyünden 24 (yirmi dört),
Düğüncüler Köyünden 5 (beş),
Yapraktepe Köyünden 2 (iki),
Doğanca Köyünden 5 (beş),
olmak üzere toplam 76 (yetmiş altı) güvenlik korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Pervari İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Pervari Pervari İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucu Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları halinde 11.06.2020 – 21.06.2020 tarihleri arasında 10 (on) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir.

Baykan Kaymakamlığı Korucu İlanı

Siirt ili Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğunda bulunan üs bölgelerinin Siirt il Jandarma Komutanlığına devrinin planlandığı, Üs bölgelerinin konuşlu olduğu yerlerde PKK/KCK terör örgütünün faaliyet gösterdiği ve güvenlik açısından risk arz eden bölgeler içerisinde bulunduğu, devir alınması planlanan üs bölgelerinin emniyetinde kullanılmak ve operasyonel faaliyetlerde görev almak üzere; Baykan ilçesi, Meşelik Köyüne (8) Adet , Ormanpınarı Köyüne (1) Adet , Göklü Mezrasına (3) Adet ve Çamtaşı Köyüne (3) Adet ,ayrıca Jandarma sorumluluk bölgelerindeki Güvenlik Korucularının takviye edilmesi, emniyet ve asayişin etkin bir şekilde sağlanması ve terörle mücadele kapsaminda icra edilecek operasyonlarda faydalanılması maksadıyla; Atabağı Beldesine (20) Adet, Veysel Karani Beldesine (30) Adet olmak üzere; 442 Sayılı Köy Kanunun 74 üncü maddesi kapsaminda Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, Baykan ilçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 11 – 21 Haziran 2020 tarihleri arasında (10) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir.

Köy korucusu nedir, kimdir, kime denir?

Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan silahlı personeldir İdari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak Jandarma komutasının altındadırlar. Köy korucusu, kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevliler olarak da adlandırılabilirler.

KAYNAK: TAKVİM
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 Ä°stanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık