Türkiye'nin Askeri Haber Portalı, Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er, sivil memur haberleri..

UZMAN JANDARMALARA ŞOK! SINAV SORULARI İPTAL EDİLDİ, ŞIKLAR DEĞİŞTİ, BARAJ YÜKSELTİLDİ!

UZMAN JANDARMALARA ŞOK! SINAV SORULARI İPTAL EDİLDİ, ŞIKLAR DEĞİŞTİ, BARAJ YÜKSELTİLDİ!
  • 07 Şubat 2020, Cuma 17:18

Uzman jandarmalar Tepkili 

11 Ocak 2020 tarihinde, Gazi Üniversitesinde yapılan ve yaklaşık 1300 adayın katıldığı astsubaylığa geçiş sınavında yaşananlara tepkiler dinmiyor. 

Sınava katılan uzman jandarmalar, sosyal medyada tepkilerini dile getirirken, diğer yandan gazetemizin iletişim kanalına yoğun olarak mesaj geliyor. 

SINAVDA NE OLDU? 

Uzman Jandarmalıktan astsubaylığa geçiş sınavında yaklaşık 7 sorunun iptal edilmesi ve 2 sorununu şıklarının değiştirilmesinin sınav sonuçlarını etkilediği iddia edildi. 

Tepkinin nedeni ise; iptal soruları doğru yapan personele  7 sorudan dolayı 7 puan verilmesi  yerine 4.52 puan verilirken, söz konusu soruları yanlış yapan adaylara da 4.52 puan gittiği için bir adaletsizlik oluştuğu yönünde. 

İddialara göre; soruları yanlış cevaplayan personelin, yanlış cevap nedeniyle puanı düşmesi gerekiyordu. Ancak sorular iptal edilince yanlış cevaplayan personelin de puanı artmış oldu. 

Ayrıca 35 yaşını dolduran uzman jandarmalar tekrar sınava giremeyecek olması dikkat çekilen başka bir konu. 

BARAJ PUANININ DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Kıt'a  kaynaklı astsubaylık alımı baraj puanı 2019 yılında 60 puan iken,  2020 yılında 65 puan olarak belirlendi. Baraj puanının yükselmesi ile 65 puan altında alan personelin astsubaylığa geçiş hayali suya düşmüş oldu. 

Uzman jandarmalar, baraj puanının  Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzeltilerek tekrardan 60 puan olarak yapılmasını istiyor. 
Halen yetişmiş ve astsubay kadrosunda görev yapan binlerce uzman jandarma varken, sivil kaynaktan yaklaşık 3500 astsubay alımının yapılması, kıt'alardan ise 300 civarı astsubay alımının yapılacak olmasına itiraz ediyorlar.

Uzman jandarmalar yaşanan bu durum nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesini ve sınavın tekrarlanmasını istiyorlar. 

 

’SÜRÜCÜ BELGESİ VEYA NÜFUS CÜZDANI OLMADAN SINAVA GİRENLERİN SINAVLARI İPTAL EDİLİR

Sınava giren adaylara, sınava girerken  ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ veren Gazi Üniversitesi, Sınav Giriş Belgesinin 5. maddesinde ‘’SÜRÜCÜ BELGESİ VEYA NÜFUS CÜZDANI OLMADAN SINAVA GİRENLERİN SINAVLARI İPTAL EDİLİR’’ diyerek,adayların sürücü belgesi ile sınava girmelerini sağlayıp, daha sonra adayların sürücü belgesi ile sınava girdikleri iddiası ile A Kitapçığı 98’inci soruyu iptal ettiği  öğrenildi. 

İŞTE İPTAL EDİLEN SORULAR VE İDDİALAR

Soruya  İtiraz:  A  kitapçığında  98.Soru 

Minibüs  ve  otobüs  kullanacaklara  verilen  sürücü  belgesi  sınıfı  aşağıdakilerden hangisidir?  

 A)  F  
 B)  G  
 C)  D  
 D)  C  
 E)  A  

İtiraza Cevap: 8 adayın vermiş olduğu dilekçeler  incelenmiştir. Bazı adayların ehliyet belgesiyle sınava giriş yapmaları ve sorunun cevabının da yeni ehliyet belgesinin arka yüzünde yer alması, sehven olan bu durumun da diğer adaylara göre  haksız yere üstünlük sağlamasından dolayı soru  iptal edilmelidir.  

Sonuç: Soruya yapılan itirazlar haklı bulunulmuş  olup, söz konusu soru iptal edilmiştir. Söz konusu soru iptal edilerek değerlendirme kalan sorular üzerinden yapılacaktır.    

Cevabı yanlış yapan adaylar itiraz etti ancak doğru cevap verenler mağdur oldu.  

11. ve 14. Sorularda  adayların yararına olan durumu OLUMSUZLAŞTIRARAK soru iptal edildi ve  adayların % 75'lik bölümü 65 puan barajınının altında kaldığı iddia edildi. 

Soru 11  : Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordu-sunun Çanakkale cephesi ile birlikte en çok şehit verdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kafkas cephesi (doğru cevap) 
b) Kanal cephesi (iki defa yazılan yanlış cevap) 
c) Galiçya  Cephesi
d) Irak cephesi 
e) Kanal cephesi (iki defa yazılan yanlış cevap)


Soru 14  :  Millî Mücadele yanlısı cemiyetlerden Trakya-Paşaeli Cemiyeti aşağıdaki örgütlerden hangisi ile mücadele etmek için kurulmuştur? 

A) Taşnaksütyun
B) MAVRİ MİRA (DOĞRU CEVAP)
C) Pontus Rum (iki defa yazılan yanlış cevap) 
D) Makabi Alyans 
E) Pontus Rum (iki defa yazılan yanlış cevap) 
.

KURUM VEYA KURUMLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVLARDA SORULAN SORU YA DA SORULARA YÖNELİK OLUMLU YA DA OLUMSUZ İŞLEMLER İLE SORULAN SORU VEYA SORULARIN İPTAL EDİLEBİLME NEDENLERİ ŞUNLARDIR:

1- Kurum ya da Kurumlarca gerçekleştirilen sınavlarda sorulan soru veya soruların yanlış sorulması veya sınava giren öğrencilerin çoğunluğu yönünde anlaşılamayacak biçimde veya sınava giren öğrencinin sorunun cevabını bulmada zorluk yaşayacak şekilde anlaşılamaz biçimde sorulması halinde soru iptal edilir. 

2- Kurum ya da Kurumlarca gerçekleştirilen sınavlarda sorulan soru veya soruların iptal edilmesi veya iptal edilmemesi arasında çelişki söz konusu olması halinde; sınava giren öğrenci sayısının tamamı göz önünde bulundurularak sorunun iptal edilmesi yönünde talep oranı ile sorunun iptal edilmemesi yönünde talep oranları tespit edilerek, bu talepler arasındaki oranlar arasında karşılaştırma yapılarak, ortaya çıkacak sonuçta "yüzdesi yüksek oranda olan yönünde karar verilir" ibaresi uygulanarak öğrenci lehinde (yararına) karar verilmelidir. 

3- Kurum ya da Kurumlarca gerçekleştirilen sınavlarda sorulan soru veya soruların cevap şıkları arasında sorulan soruya karşılık gelen cevabın bulunmaması halinde soru iptal edilir. 

4- Kurum ya da Kurumlarca gerçekleştirilen sınavlarda sorulan soru veya soruların cevap şıkları arasında soruya karşılık gelen cevabın birden fazla olacak şekilde sehven de olsa yazılması halinde soru iptal edilir. 

5- Kurum ya da Kurumlarca gerçekleştirilen sınavlarda öğrencinin öncelikle kayba uğramaması, öğrenci yönünde “Telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olunmaması” ilkesi göz önünde bulundurulmalıdır. Kurum ya da kurumlarca gerçekleştirilen sınavlarda sorulan soru veya soruların yapılacak olan itiraz veya itirazlarda sınava giren öğrencilerin yüzdelik oranı değerlendirilerek öğrencinin lehine (yararına) olacak oranın tespit edilerek o yönde işlem tesis edilmesi esastır.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü kanunun 20/B Maddesinin 2. Fıkrasında da belirtildiği üzere iptal edilen sorular aday lehinde değerlendirilmelidir 

Gazi Üniversitesi jandarma personeli astsubaylığa geçiş sınavı 69’uncu sorusunda yıllardır uyguladığı davranışı çelişki var diyerek iptal ettiği iddia edildi. 

Soru 69  : Suç  Eşyası  Yönetmeliği  kapsamında,  6136  sayılı  Ateşli  Silahlar  ve  Bıçaklar  ile  Diğer Aletler  Hakkında  Kanun  kapsamına  giren  ve  el  konulan  ateşli  silahların  muhafazası, mahkemece  haklarında  bir  karar  verilinceye  kadar  Cumhuriyet  başsavcılığının  yazılı emri  ile  aşağıdakilerden  hangisinde  sağlanmaktadır?

A)  Adalet  dairelerinde 
B)  Emanet  bürosunda (SÖZDE çelişkili cevap)
C)  Mahalli  Jandarma  birlik  komutanlığı  mahfuz  bina  ve  depolarında (DOĞRU CEVAP)
D)  Mal memurluğunda 
E)  Mahkeme  kaleminde

İtiraza Cevap: Kurumunuzca yapılan itiraz değerlendirmesi neticesinde; 6 adayın vermiş olduğu dilekçeler kurumunuzca incelenmiştir. “Suç Eşyası Yönetmeliği m.11/2: “10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren ve el konulan ateşli silâhlar ve miktar itibarıyla emanet bürolarında muhafazası Cumhuriyet başsavcılığınca sakıncalı görülen bu silâhlara ait mermilerle her türlü patlayıcı maddeler, cins, tür, marka, model, numara ve çap gibi benzerlerinden ayırmaya yeterli bütün nitelikleri ve değerleriyle, kullanılmaya elverişli olup olmadıkları, soruşturma sırasında Cumhuriyet savcısı tarafından bilirkişi marifetiyle belirlendikten ve hangi suçtan dolayı kimden ve nereden, ne suretle el konulmuş olduğu tespit edildikten sonra, mahkemece haklarında bir karar verilinceye kadar Cumhuriyet başsavcılığının yazılı emri ile mahallî jandarma birlik komutanlıklarına ait mahfuz bina ve depolarda muhafaza altına alınırlar.” denmektedir. 

Soru, 03.01.2019 tarihinde Denetmenin talebi doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Soruda Savcılığın karar alma sürecine ilişkin bir yargı sorulmadığından bilirkişi marifetine yer verilmemiş olması eksiklik oluşturmamaktadır. 

Ancak, yönetmeliğe göre 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren ve el konulan ateşli silahlar mahkemece karar verilinceye kadar mahalli jandarma birlik komutanlığı mahfuz bina ve depolarında muhafaza edilmektedir. Bunun yanında yönetmelikte belirtilen sakıncalı görülme ifadesi, yönetmeliğin lafzına göre değerlendirildiğinde miktar itibariyle mermilerle her türlü patlayıcı maddeler açısındandır. Adayın itirazı değerlendirildiğinde, haklılık payının olduğu sorunun soruluş biçimi ile ulaşılmak istenen sonucun yorum farkı yaratabildiği değerlendirilmiştir. Bu bakımdan B ve C şıklarını birlikte doğru kabul etmek gerekir.” Şeklinde rapor düzenlenmiştir. Suç eşyası Yönetmeliği madde 11/2 de belirtildiği gibi “mahkemece haklarında bir karar verilinceye kadar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emri ile mahalli jandarma birlik komutanlıklarına ait mahfuz bina ve depolarda muhafaza altına alınırlar” denmektedir. Siz zaten muhafazayı sormaktasınız. İlgili yönetmelikte zaten sakıncalı görülmesi sebebiyle jandarmanın depolarında saklanacağından bahseder yani sakınca görülmeyen veya görülen hallerde *emanet bürolarında saklanabileceğinden bahsedilmemektedir.* bu sebepten dolayı iptal edilen sorunun doğru cevabının C şıkkı olarak kabul edilmesi yerinde olacaktır. Soru tarafınızca hatalı yorumlanmıştır. Ayrıca bu hususun sınava giren tüm adaylar tarafından mahallî jandarma birlik komutanlıklarına ait mahfuz bina ve depolarda muhafaza altına alınacağı bilinmektedir.

UZMAN ÇAVUŞLARDA DA SORU İPTAL EDİLDİ

Gelen bilgilere göre uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş sınavında 2 sorunun da iptal edildiği öğrenildi. 

 

UZMAN JANDARMA NEDİR? NE DEĞİLDİR? UZMAN JANDARMA NEDİR? NE DEĞİLDİR?

AİLESİNE VEDA MESAJI GÖNDEREN UZMAN JANDARMA İNTİHAR ETTİ! AİLESİNE VEDA MESAJI GÖNDEREN UZMAN JANDARMA İNTİHAR ETTİ!

UZMAN JANDARMA VE UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI! UZMAN JANDARMA VE UZMAN ÇAVUŞLAR İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI!

UZMAN JANDARMA BİR ANDA CANLI YAYINA DALDI VE... UZMAN JANDARMA BİR ANDA CANLI YAYINA DALDI VE...

UZMAN JANDARMA FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ! UZMAN JANDARMA FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ!

O UZMAN JANDARMA ÖDÜLLENDİRİLDİ! O UZMAN JANDARMA ÖDÜLLENDİRİLDİ!
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 Ä°stanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık