stats
Engelleyiciyi kapattım!

Türkiye'nin Askeri Haber Portalı. Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er ile sivil memur haberleri...

İŞTE OYAK GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR VE TEMENNİLER!

İŞTE OYAK GENEL KURULUNDA ALINAN KARARLAR VE TEMENNİLER!
  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi 17:29

 

OYAK'ın bu gün yapılan 58'inci Olağan Genelkurulunda alınan kararları ve temmniler aşağıda yayınlıyoruz. 

OYAK 58'inci Olağan Genel Kurul Karar ve Temennileri

05 Mayıs 2018

 

OYAK 58’inci Olağan Genel Kurulu 05 Mayıs 2018 tarihinde OYAK Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir.

OYAK 58’inci Olağan Genel Kurulu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, iş dünyasının temsilcileri ve genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Genel Kurulda alınan kararlar ve temnnilere aşağıda yer verilmiştir. 

 

05 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN 58’İNCİ OLAĞAN GENEL KURUL KARAR VE TEMENNİLERİ

Kararlar:

Karar           

OYAK’ın 6102 sayılı TTK çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 2017 yılı konsolide finansal tablolarında, %5 teknik faiz tutarı dâhil 6,005,951,717.63 TL'lik (altımilyarbeşmilyondokuzyüzellibirbinyediyüzonyediTLaltmışüçKuruş) “Toplam Dağıtıma Esas Kaynak” oluşmuştur. Bu çerçevede, konsolide finansal tablolar baz alınarak hazırlanan teknik tabloların kabulünü ve Toplam Dağıtıma Esas Kaynağın tamamının, bireysel üye ortalama rezervine %24.7 olarak gerçekleşen toplam nema oranının uygulanması suretiyle,

1. Aktif üyelerin 31 Aralık 2017 tarihindeki rezervlerine (teknik faiz dâhil) ilave edilerek emeklilik yardımlarının arttırılmasını,

2. Emekli Maaşı Sistemindeki üyelerin 31 Aralık 2017 tarihindeki rezervlerine (teknik faiz dâhil)  ilave edilmesini, 

3. 2017 yılı başından bugüne kadar emeklilik yardımına hak kazanarak üyelikten ayrılmış olanlar ile EMS’den çıkanlara ve pay azaltımı yapanlara ayrılış tarihine göre hesaplanarak (ayrıldıkları tarihte kendilerine veya hak sahiplerine ödenen teknik faiz hariç) kendilerine veya hak sahiplerine 10 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ödenmesini,

 

Karar 

57’nci Olağan Genel Kurul tarafından alınan 8 no’lu kararın, gelişen ekonomik şartlar çerçevesinde aşağıdaki şekilde güncellenerek uygulanmasını:

OYAK ve OYAK’ın hâkim olduğu Grup Şirketleri tarafından gerçekleştirilecek alım bedeli, Kurum Konsolide Net Varlığının %30’unu aşan; Grup dışından, şirket/hisse yatırım portföyüne yönelik, borsa dışı, tüm şirket hisse alış/satışlarının Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul kararı ile yapılmasını, 

OYAK’ın dengeli bir şirket portföyü oluşturma ve sürdürülebilir reel nema sağlama hedefine ulaşmasını teminen, portföydeki şirket yatırımlarının sürekli gözden geçirilmesini, bu kapsamda ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanacak ekonomik gelişmelere bağlı oluşacak yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesini, yurt dışı yatırımlarda ülkeye döviz girişi sağlayacak yatırımlara öncelik verilmesini, mevcut şirket yatırımlarına yönelik oluşacak satış fırsatlarının değerlendirilmesini, ilerleyen dönemlerde gerek ekonomik gerekse sektörel şartlar gözönüne alınarak şirket hisselerinin fırsatlar oluşması durumunda halka arz yolu da dâhil olmak üzere tamamının veya bir bölümünün satış imkânlarının değerlendirilerek gereğinin yapılmasını,         

 

Karar 

1961 yılından itibaren tüm Genel Kurul kararlarının gözden geçirilmesine imkân sağlayan Direktif, Karar ve Temenniler Dökümanının;

Temsilciler Kurulu üyelerine gönderilmesine devam edilmesi,

Genel Kurul üyelerine ise sadece yürürlükteki direktif, karar ve temennilerin gönderilmesi,

2004 yılı 44. Olağan Genel Kurul karar no:21/2 maddesinin iptalini,

 

Karar 

Kurulumuza sunulan Teknoloji, Ar-Ge ve İnovasyon Bakımından OYAK Grubu Şirketlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Geleceğe Yönelik Hedef ve Stratejiler Hakkındaki Raporun incelenmesi neticesinde OYAK Grup Şirketlerinde Ar-Ge merkezleri kurulduğu ve önemli Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü memnuniyetle müşahade edilmiştir.

Bu kapsamda raporun kabul edilmesini,

 

Karar 

OYAK ve/veya OYAK Grup Şirketleri tarafından OYAK üyesi olan şehit aileleri, gaziler ve engelli çocuğu olan personele sunulabilecek ilave hizmet ve yardımlara ilişkin hazırlanan Rapor ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Ulusal Engelli Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde;

OYAK İnşaat A.Ş. tarafından; engelli üyelerimiz ya da engelli eşi veya çocuğu olan üyelerimizin almış olduğu Kurum konutunda, yaşamlarını konforlu hale getirecek taşınmazda yapılacak ergonomik değişikliklerin aidata esas albay maaşının 2 katına kadar ücretsiz olarak bir defaya mahsus yapılmasını,

MAİS A.Ş den araç satın alan engelli üyelerimiz ya da engelli eşi veya çocuğu olan üyelerimiz için, aracın kişiye uygun modifikasyonunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın araçların imal, tadil ve montajı hakkında yönetmelik standartlarına göre ücretsiz yapılmasını,

OMSAN Lojistik A.Ş. tarafından şehit üyelerin ailelerine verilen evden eve taşıma hizmetinin, 3713 Sayılı Kanun’un 21(b) maddesi dikkate alınmak suretiyle, şehadet tarihinden itibaren on yıl ve talep halinde iki defa olarak uygulanmasını ve bu uygulama hakkında şehit ailelerinin bilgilendirilmesini, 

OYAK Grup Şirketleri tarafından bölgesel ve yerel bazda çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin aktif olarak takip edilmesi ve destek olunmaya devam edilmesi ve 59'uncu Genel Kurul'a icra edilen faaliyetler hakkında bilgi verilmesini,

 

Karar

Emekli Maaşı Sistemi’nde (EMS) üyeler bakımından daha istikrarlı bir gelir düzeyi oluşmasına ve üye rezervlerinin korunmasına yönelik raporun değerlendirilmesi neticesinde;

Önerilen alternatif modellerin bir bölümünün kanun değişikliği gerektirmesi, bir bölümünün ise hali hazırda uygulanmakta olan modeller olması sebebiyle Emekli Maaşı Sistemi’nde mevcut uygulamalara devam edilmesini,

205 sayılı OYAK Kanunu’nun 29’uncu ve Emekli Maaşı Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi çerçevesinde EMS üyelerine tanınan maaş alma oranı tercihinde bulunma seçeneğini kullanarak maaşlarda yaşanabilecek dalgalanmaları kendi tercihleri doğrultusunda yönetme haklarının olması ile ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından detaylı bilgilendirmenin yapılmasını,

EMS üyelerine yapılacak detaylı bilgilendirme sonrasında oluşacak gelişmeler ile Emekli Maaşı Sistemi’nin sadeleştirilmesine yönelik yapılabilecek uygulamaları içeren bir raporun 59’uncu Olağan Genel Kurul’a sunulmasını,

 

Karar 

OYAK üyesi personelin vefat etmesi ve aynı zamanda eşinin de hayatta olmaması halinde; çocuklarının belirli bir yaşa kadar, çalışamayacak durumda olan engelli çocukların yaşamları boyunca Emekli Maaşı Sistemi’ne benzer sosyal güvence imkânlarının sağlanmasına yönelik hususların mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda incelenmesi raporunun değerlendirilmesi neticesinde;

205 sayılı OYAK Kanunu kapsamında üye çocuklarının Emekli Maaşı Sistemi’ne devamının mümkün olmaması nedeniyle mevcut uygulamaya devam edilmesini,

 

Karar 

Atama sebebiyle yurtiçinde yer değiştiren TSK personeline eşya taşıma hizmetinin, harcırah kanununda belirlenmiş olan harcırah miktarını aşmamak kaydıyla ve çeşitli opsiyonlar sunularak OYAK Şirketlerinden OMSAN Lojistik tarafından sağlanması hususunu içeren raporun incelenmesi neticesinde; 

Anılan hizmetin Şirketin zarar etmesi pahasına daha düşük bedel ile sunulması durumunda; her TSK personeli eşit sayıda atama görmediğinden, harcırah tutarı ile hizmetin maliyetinin arasındaki farkın OMSAN tarafından kaynak aktarılarak kapatılması durumunda üyeler arasında eşitsizlik oluşacağı, bu durumun Kurumun gözetmekte olduğu aktüeryal denge ve bireysel eşitlik prensiplerine aykırılık teşkil ettiği hususları dikkate alınarak söz konusu raporun kabul edilmesini,

 

Karar 

Bağışa Dayalı Emekli Gelir Sistemi’nin geleceğine yönelik hazırlanan Raporun değerlendirilmesi neticesinde;

07 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Sistem’e yeni iştirakçi alınmamasını, 

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi’nin mevcut iştirakçilerinin mağdur edilmemesi bakımından faaliyetlerine devam etmesi, 

Mevcut iştirakçilere her yıl 01-31 Aralık arasında Sistem’den ayrılma imkânı tanınarak bu imkândan yararlanacaklara ödemelerinin takip eden Ocak ayı içerisinde yapılmasını ve uygulamanın 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla başlamasını,

Bağış Karşılığı Hayat Boyu Emekli Geliri Ödenmesi Hakkında Yönetmelik’te konuyla ilgili uygulama esaslarına ilişkin değişikliklerin yapılmasını, yapılan düzenleme hakkında BDEGS üyelerine yazılı bilgilendirme yapılması ve uygulamaya 07 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanmasını,

 

Karar 

OYAK tarafından yürütülmekte olan konut edindirme hizmetlerinin temel uygulama esaslarını belirleyen Konut Kredisi Yönetmeliği’nin; kurulumuza sunulan çerçevede günümüz koşulları, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar ve mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde Konut Edindirme Hizmetleri Yönetmeliği olarak değiştirilmesini, yönetmelikte ilgili maddelere ilişkin gerekli değişikliklerin yapılmasını ve uygulamaya 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlanmasını,

 

Karar 

1. 2018 yılı Çalışma Programı ve Bütçesinin, 58’inci Genel Kurul’da alınacak kararlara ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik konjonktüre göre revize edilerek uygulanmasını,

2. 2018-2020 Üç Yıllık Planın, yürüyen plan sistemi çerçevesinde yıllık çalışma programları ile gözden geçirilerek her yıl ileriye dönük olarak yenilenmesini,

 

Karar 

Konut Kredisi üst limitinin 250,000 TL’ye çıkarılmasını ve 01 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere hak eden üyelere kullandırılmasını,

 

Karar 

Genel Kurul Üyeleri’nin yasal sorumluluklarını yerine getirirken daha sağlıklı değerlendirmeler yapabilmeleri ve faaliyetler hakkında bilgi alabilmelerini sağlamak amacıyla OYAK Grup Şirketlerini, Yönetim Kurulunun yapacağı plan dâhilinde yerinde incelenmesinin sağlanmasını,

 

Karar

Konut Ön Biriktirim Fonu’nun getiri oranlarının yükseltilmesi çalışmaları kapsamında, mevcutlarının işletilmesine yönelik olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumu Konut Ön Biriktirim Fonu Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin (2) nolu fıkrasında yer alan yatırım araçları arasına “yatırım amaçlı olmak üzere gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı finansal araçlar”ın eklenmesini,

 

Karar 

Üye Memnuniyeti Anketindeki olumsuz görüşler ve üye talepleri dikkate alınarak Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti’nden yararlanan üyelerin 1 Haziran 2018-31 Aralık 2018 tarihleri arasında bir defaya mahsus olmak ve bakiye borcun %20’sinden az olmamak kaydıyla yapacakları kısmi ödemelerin kabul edilmesini, kısmi ödeme yapan üyelerin hizmetten tekrar faydalandırılmamasını ve Sistemin geleceğine ilişkin hazırlanacak raporun 59’uncu Olağan Genel Kurul’a sunulmasını,

 

Temenni:

58’inci Genel Kurul çalışmalarımız süresince bizlere verimli bir çalışma ortamı sunan ve modern yönetim anlayışı ile Kurumumuzun birlik beraberlik içinde uyumlu ve huzurlu bir şekilde yönetilmesine imkan sağlayan, başta Yönetim Kurulu Başkanımız (E) Tümg. Sayın Mehmet TAŞ ile Genel Müdürümüz Sayın Süleyman Savaş ERDEM olmak üzere Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerine teşekkür ederiz. 

Ayrıca, şeffaf ve hesap verilebilir profesyonel çalışma anlayışı, özverili ve üstün gayreti ile Kurumumuza çok önemli katkılar sağlayan OYAK Genel Müdürümüze ve değerli çalışma arkadaşlarına da, tüm OYAK üyeleri adına takdirlerimizi sunar, başarılı hizmetlerinin devamını dileriz.

 

 

 

 

%24.7 NEMA İLE KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? TIKLAYINIZ...

 

 

  

 

 
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

BASINDA BUGÜN
TÜM GAZETELER
  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
    Takımlar O G B M Av P
    Takımlar O G B M Av P
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık