Türkiye'nin Askeri Haber Portalı, Tüm, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman çavuş, sözleşmeli erbaş/er, sivil memur haberleri..

BAŞÇAVUŞ VE BİNBAŞILARA TAZMİNAT MI GELİYOR?

BAŞÇAVUŞ VE BİNBAŞILARA TAZMİNAT MI GELİYOR?
  • 14 Mart 2019, Perşembe 9:42

Başçavuş ve binbaşılara tazminat mı geliyor? 

Whatsapp ve  Facebook gruplarında paylaşılan belgeye göre tazminat çalışmasının başladığı iddia edildi. 

Son iki gündür askeri personelin kullandığı Whatsapp ve Facebook sayfalarında,  binbaşı ve  başçavuşlara tazminat verileceğini  içeren bir belge yoğun olarak paylaşıldı. 

Söz konusu belgeye göre, binbaşı ve başçavuşlara tazminat verileceği iddia edildi.  Ayrıca görüş ve öneri istenen belgede içeren maddeler de oldukça dikkat çekici. 

 

İŞTE O BELGE DE YAZANLAR 

 

Söz konusu belgeye göre;

 Kıdemli Binbaşı 4000, 

Binbaşı 3750 gösterge rakamı, 

 

926 Sayılı Kanuna göre  Üstçavuş ve Kıdemli Üstçavuşlukta üçer yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlardan, 

II.Kad. Kd. Bçvş.  3500,

Kad. Kd. Bçvş. 3250,

Kd. Bçvş. 3000  Gösterge Rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

 

5837 Sayılı Kanun ile 926 Sayılı Kanunun 78. maddesinde yapılan değişiklik kapsamında üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta altışar yıl bekleme süresine tabi olanlardan;
 

II.Kad. Kd. Bçvş.  3500,

Kad. Kd. Bçvş. 3500,

Kd. Bçvş. 3500

Kad. Bçvş. 3250,

Bçvş. 3000  Gösterge Rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

 

 

Astsubaylıktan subaylığa geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olan teğmen, üsteğmen, kıdemli üsteğmen, yüzbaşı ve  kıdemli yüzbaşılara  aşağıdaki tabloda hizmet yıllarına göre  hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar ilave tazminat olarak emekli aylıklarıyla birlikte ödenir. 

 

24 (dahil) yıl üzeri 3500,

21 (dahil) - 24 yıl üzeri 3250,

18 (dahil) - 21 yıl 3000 Gösterge Rakamı üzerinden ödeme yapılır. 

 

PES24 ekibinin yaptığı hesaplamaya göre;  yukarıda rütbeleri sayılan emeklileri dahil tüm personele gösterge rakamı ve hizmet yılına göre  390 TL. ile  455 TL. brüt  ödeme yapılacağı hesaplandı.

 

TAZMİNAT VERGİYE TABİ TUTULMAYACAK

Sözkonusu belgeye göre; muvazzaf ve emekli subay ve astsubaylara ödenecek bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamayacağı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için geçmişe dönük, herhangi bir ödeme yapılmayacağı, ölen emeklilerin 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirtilen aylığa müstehak dul  ve yetimlerine  ilgili kanunda belirtilen oranlar üzerinden ödeme yapılacağı beliritildi.

 

 GÖRÜŞ VE ÖNERİ İSTENECEK

Sosyal Medyada paylaşılan belgeye göre birimlerden görüş ve öneri istenecek. 

Görüş ve öneri istenecek kıstaslar ise, 

Muvazzaf ve emekli kıdemli binbaşılara, 

24 yıldan fazla hizmeti olan muvazzaf astsubaylara, 

Emekli Binbaşılara  ( 15 hizmet yılı + 4 yıl harp okulu),

Üçvş. ve Kd. Üçvş.lukta 3 yıllık rütbe bekleme süresine tabi olmuş emekli asb. kd. bçvş. ( 18 hizmet yılı + 1 yıl sınıf okulu)  üstüne, 

Üçvş. ve Kd. Üçvş.lukta 6 yıllık rütbe bekleme süresine tabi olmuş emekli bçvş. (18 hizmet yılı + 1 yıl sınıf okulu veya 2 yıl MYO) ve üstüne, 

Asb. lıktan subaylığa geçenlerde ise 18'inci hizmet yılından başlamak üzere kademeli olarak   ilave tazminat ödenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca 24 yıl ve üzeri hizmet süresi olan tüm emekli astsubaylara 3500 gösterge üzerinden ilave tazminat  ödenmesi planlandığı görüldü. 

 

KD. BİNBAŞI VE 24 YILINI DOLDURAN ASTSUBAYIN MAAŞINDA ARTIŞ

Söz konusu belgenin gerekçe  bölümünde ; Muvazzaf kıdemli binbaşılar ile  24'üncü hizmet yılını tamamlamış muvazzaf astsubayların aylıklarının artırılarak tecrübeli personelin meslekte kalmasının hedeflendiği  belirtilmiştir. 

Bu madde ile görevde olan ve 34'üncü yılını dolduran astsubaylara ilave bir maaş artışı öngörülmektedir. 

 

TECRÜBELİ ASTSUBAYLARIN GÖREVDE KALMASI HEDEFLENİYOR

Ayrıca emekli adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubaylardan teklif maddelerindeki rütbelerde hizmet yıllarında görev yaparken emekli olanların emekli aylıklarında iyileştirme yapılmasının amaçlandığı, söz konusu rütbelerde fiilen görev yapan personel maaşlarına oranlı aynı rütbeden emekli olan personelin maaşlarında ciddi bir azalma yaşandığından bahisle konu personelin emekli maaşlarının günümüz ekonomik koşullarına uygulanması amaçlanmaktadır. 

Gerekçenin özünde, tecrübeli ve kıdemli astsubayların meslekte kalmaları hedeflenmektedir. 

 

TEMAD TAZMİNATIN İPUCUNU VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı  Hulusi AKAR ile TEMAD Başkanı Hamza DÜRGEN ve beraberindeki heyetçe yapılan görüşmede tazminat konusu gündeme gelmiş ve TEMAD resmi internet sayfasından yapılan açıklamada;  Bakan AKAR'ın "Tazminat konusundaki çalışmaların bitmek üzere olduğuna" dair açıklama yaptığı bilgisi duyurulmuştu.  

Ayrıca TEMAD'ın yukarıda bahsi geçen tazminat çalışmasını Genel Başkan düzeyinde takip ettiği ve tazminatın alınması konusunda gerekli çalışmayı yaptığı, askeri ve sivil bürokratlarla görüşmelere devam ettiği gelen bilgiler arasında. 

 

 

İŞTE TEMAD SAYFASINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA

 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI SN. HULUSİ AKAR İLE GÖRÜŞME

TEMAD Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Sn. Hamza DÜRGEN başkanlığında, Genel Başkan Yardımcıları Sn. Cemal BAŞER, Sn. Esvet ASLAN, Sn. Fazıl GÜRLER ve Sn. Mustafa KOCAEREN 18 Şubat 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi AKAR ile görüştü. Görüşmede Personel Genel Müdürü Sn. Bilal DURDALI ve Sn. Tuğgeneral Erdinç DİNÇ’te hazır bulunmuşlardır.

Görüşmede; Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), olarak;

Astsubaylara tazminat ödenmesi ve emeklilerine yansıtılması,

Astsubayların göreve başlama derecelerinin 9/2 – 8/1 olması ve emeklilerine yansıtılması,

Nitelikli bir TEMAD Genel Merkez binasının temin edilmesi,

Emeklilik yaşını dolduran Astsubaylara, isteğe bağlı olarak 60 yaşına kadar çalışma hakkı verilmesi,

Sayın Cumhurbaşkanımıza (TEMAD Şube Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile) görüşme için randevu arzı,

2847 sayılı yasada TEMAD’a üyelikleri öngörülen Uzman Erbaşlara ayrı bir dernek kurulması için yasal düzenleme yapılması, hususları Bakanımıza arz edilmiştir.

 

Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi AKAR değerlendirmelerinde;

Subay, Astsubay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir bütün, bir aile olduğunu, bu hususun vatanımızın, birlik ve beraberliği adına emeklilikte de sürmesinin önemli olduğunu,

Özlük hakları konusunda; kademe ilerlemesinin çıkmak üzere olduğunu, tazminat konusundaki çalışmaların da bitmek üzere olduğunu,

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda değişiklikler yapılacağını, bu hususların gerçekleşmesinin takipçisi olacağını
Başka kurumların (hastane, okul vb.) alternatifi olabileceğini ancak; Ordumuzun bir tane olduğunu, daha etkin, daha güçlü ve daha caydırıcı bir Türk silahlı Kuvvetleri tesis edebilmemiz ve iyi bir insan, iyi bir yurttaş, iyi bir meslektaş yetiştirebilmemiz için gerek muvazzaf, gerekse emekli meslektaşlarımızın eleştiri, teklif ve önerilerini Milli Savunma Bakanlığı’na veya TEMAD’a ulaştırmalarının uygun olacağını, faydalı önerilerin TSK bünyesinde uygulamaya geçirileceğini,

Emekli Astsubaylardan öğretmen olarak istifade edilmeye başlandığını, Emekli Astsubayların muvazzaf personele tecrübelerini aktarması gerektiğini, bu konuda ayrıca konferanslar düzenlenmesinin de uygun olacağını,

Bir pilot ile uçak bakım Astsubayının öneminin aynı olduğunu, birinin işini aksatması halinde uçağın uçamayacağını, herkesin kendi statüsünde görev yaptığını,

Az bilinen yabancı dillerde yetişmiş personele çok ihtiyaç olduğunu,

Yeni askerlik kanunu düzenlemesi ile Er’den Uzman Erbaşlığa; Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa; Astsubaylıktan Subaylığa ve Generalliğe geçişin çok kolaylaşacağını, geçiş kriterlerini sağlamaya çalışmanın uygun olacağını, kontenjanların arttığını,

Cumhurbaşkanımızla, TEMAD randevu konusunu kendisine arz edeceğini,

Uzman Erbaşlarla ilgili ayrı bir dernek kurulmasının uygun olacağını, bu hususun gerçekleşmesi için 2847 sayılı yasada değişiklik teklifi yapacakları, hususlarını vurgulamıştır.

TEMAD MSB, GENELKURMAY VE KUVVET KOMUTANLARI GÖRÜŞMESİNİN SONUCUNU AÇIKLADI TEMAD MSB, GENELKURMAY VE KUVVET KOMUTANLARI GÖRÜŞMESİNİN SONUCUNU AÇIKLADI

TEMAD MİLLİ SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ! TEMAD MİLLİ SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ!

TEMAD CUMHURBAŞKANI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ TEMAD CUMHURBAŞKANI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 Ä°stanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık